Tomáš Kudrna, původní autor tohoto webu, dne 4. června 2016 tragicky zahynul při leteckém neštěstí.
Jeho web je zachováván v původním stavu coby historický dokument a na jeho památku.

Autor: jade

Překlad: (c)1999 Tom

Tato stránka (text původního článku nebo překlad cizojazyčného originálu pro stránku tom-bdsm.cz) je autorským dílem a její kopírování, s výjimkou kopírování pro osobní potřebu jednotlivců, je bez předchozího písemného souhlasu autora zakázáno. Toto NENÍ svolení s kopírováním na "osobní" nebo soukromé stránky.

Vstupní strana webu: tom-bdsm.cz. Přijďte zas! Dejte si záložku (v IE Ctrl+D)

Zmatení termínů

Objeví-li v sobě někdo submisivní tendence, často se začne ptát: “Jaký vztah mám k bolesti a trestům?” Tuto otázku si lidé často kladou proto, že to, čemu se souhrnně říká BDSM, má mnoho různých stránek. Pokud se budeme držet termínu BDSM, rozeznáme nejméně tři odnože. Každý člověk má jiné cíle a potřeby. Pokud tedy termín BDSM rozdělíme na BD, D/s a SM, vše se zjednoduší.

BD – Bondage and Discipline (bondáž, ukázňování) – na výkladu tohoto směru se lidé shodnou nejčastěji.

Podle definice ve slovníku (Deviant’s Dictionary): bývá označováno jako B/D, BD, bondáž a ukázňování – často zaměňováno se SM, ale v principu má blíže k vytváření scén, rolí, používání znehybňovacích technik, ponižování, bez toho, aby jeden druhému způsoboval bolest nebo ji přijímal. Na druhou stranu někdo tento termín používá k označování směru Bondage and Domination (Poddanství a dominance), což bude vysvětleno v hesle D/s. Viz též BDSM.

Při BD tedy nemusí jeden z partnerů být dominantní a druhý submisivní, pouze zaujímají tyto role po dobu trvání “scény”. Mnoho lidí, kteří praktikují bondáž, není submisivní a nemusí cítit potřebu poddávat se druhému, pokud jde o ostatní stránky jejich života. Při ukázňování může být požadováno hlubší podrobení se, může být nutné lepší porozumění vztahu a rolí jeho účastníků, ale opět zde platí, že se to, co se děje při scéně, nemusí nijak promítat do “normálního” života. Lidé zaměření na BD často nepotřebují a ani nehle dají víc, než psychické a fyzické uvolnění a uspokojení, které jim přináší průběh “scény”.

Motivace: Potřeba fyzického omezení nebo tělesného trestu, případně potřeba něco takového působit druhému. Poměrně jednoduché. “Dolejšek” si užívá toho, že je svázán a dostává rozkazy. “Hořejšek” rád svazuje a udílí tělesné tresty. Oba mají radost z toho, jak jeden i druhý v průběhu “scény” vypadá a jak se cítí. Mohou cítit vzrušující pocit moci (resp. bezmoci). Jeden se vzdává své volnosti (po dobu trvání “scény”), přičemž oba kladou důraz na to, že k tomu jeden druhého “donutil”. Když je “dolejšek” svázán nebo jinak omezen či trestán, může se cítit velmi submisivně, ale po skončení “scény” již nepociťuje potřebu se podrobovat. V podstatě se dá říct, že BD se omezuje na “scény”, není to životní styl.

D/s – Dominance/submisivita, Dominant/submisiv – termíny označují účastníky scény, jejich role, ale nejen to. Dominant přijímá sílu, které se submisiv vzdává. Submisiv se poddává, je ovládán.

Jak uvádí Slakker: D/s vzta h je založen na vzdání se (submisiv) a přijímání (Dominant). Nejedná se o zneužívání – D/s vztahy jsou založeny na dohodě zúčastněných, podrobném vyjednávání o tom, jaké psychické, sexuální a sociální potřeby zúčastnění mají a jak si je přejí uspokojovat. Každý D/s vztah je jiný, neboť rozdělení ŽIVOTNÍCH rolí je velmi intimní otázkou, na kterou každý pár najde jinou odpověď. Takový vztah možná těžko někdo nezasvěcený pochopí, ale jeho účastníci mohou dosáhnout téměř dokonalého uspokojení svých potřeb a tužeb.

D/s nepotřebuje bolest, nástroje, to, aby se právě něco “dělo”, i když samozřejmě nic z toho nemusí být párem odmítáno. Dominance a submisivita je všem lidem vrozena, každému v jiné míře –odpovídá to stavu, jaký panuje u našich bližších (primátů) i vzdálenějších (například vlků) biologických příbuzných. Vzdání se síly a její přijímání probíhá na psychické, spíše než fyzické úrovni. Submisiv nechává dominanta rozhodovat, a rozsah podrobení závisí jen na hloubce submisivovy potřeby někomu věřit.

Motivace: vztah je založen na podrobení se (submisiv) a podrobení si (Dominant) – bolest, “scény”, konkrétní činnosti – nic z toho “nemusí být”. Klíčem k pochopení vztahu je uznání, že submisiv si přeje vzdát se své síly a předat ji Dominantovi. Dominant submisiva k ničemu nenutí, ani nenabízí odměnu, sexuální uspokojení za to, že se submisiv poddává. Dominant chce submisiva ovládat a přijmout od něj dar síly. Submisiv chce Dominanta uspokojit a poddat se mu. Psychická stránka je důležitější než fyzická. D/s vztah je především životní styl, daleko méně něco, co se právě “děje”.

SM – Sadismus/masochismus – opět složitá záležitost. Součásti SM je vzdání se (submisiv, “dolejšek”) a převzetí (Dominant, “Hořejšek”) síly, ovšem na fyzické úrovni, s potřebou cítit nebo způsobovat bolest. Ostatní směry (BD, D/s) mohou bolest ve scéně nebo ve vztahu využít, ale nejsou na ní založeny. Skalní přívrženci SM potřebují bolest při předehře, při sexu, k uspokojení. Při SM je výměna síly na fyzické úrovni, do takové míry, že by se nezasvěcený mohl domnívat, že se jedná o týrání, pokud by nevěděl, že s tím oba souhlasí.

Sadisté a masochisté nemusí být dominantní či submisivní. Často mají ve vztahu stejný díl moci, a prostě bolest potřebují druhému působit či jí trpět, jako podnět či cíl uspokojení. Během “scény” může být jeden v dominantní a druhý v submisivní roli, ale po skončení scény skončí i tyto role a vztah pokračuje jako vztah “normální”.

Výše uvedené nemá znamenat, že SM vztah je horší nebo méně intenzivní než ostatní dva. Naopak, takové vztahy mohou být velmi intenzivní a po fyzické stránce SM prožitky asi nemají konkurenci. Piercing (propichování), branding (vypalování cejchů), kruté ponižování a časté fyzické tresty jsou doménou právě této skupiny. Sadomasochisté bývají pyšní na způsobená nebo utrpěná zranění. Tento způsob života může být opravdu intenzivní a správnému páru dá jistě mnoho.

Motivace: bolest, bolest vedoucí ke vzrušení a uspokojení. Ať už ji způsobuji nebo ji zažívám, bolest a tělesné uspokojení jsou středem SM vztahu, většina párů nejde dál. Po uspokojení této potřeby skončí i dominantní či submisivní role a zúčastnění necítí potřebu v roli setrvávat. Opět se jedná spíš o aktivity probíhající v rámci “scén”, než o životní styl.

Stín, který SM vrhá na BDSM

Pro BDSM komunitu je SM obohacením i hrozbou zároveň. Základním etickým krédem BDSM je “Safe, sane, consensual” (Bezpečně, rozvážně, po vzájemné dohodě). Sadismus podle nejtvrdší definice nemá nic společného se souhlasem obou stran před zahájením aktivity. Jaho Warren, autor knihy The Loving Dominant (Milující Dominant), uvádí tuto tvrdou definici sadisty: Jedinec, který se vyžívá v působení bolesti druhým bez jejich souhlasu, nebo bez ohledu na to, zda byl souhlas dán, nebo ne. Bohužel, spousta věcí přerostla z fantazie do BDSM reality, a to není dobře, protože BDSM jako životní styl nepotřebuje takovouto reklamu.

Na konci devatenáctého století (1895) definoval psycholog Richard von Krafft-Ebing ve své Sexuální psychopatologii sadismus jako “pociťování sexuálně příjemných pocitů (včetně orgasmu) na základě krutosti, tělesných trestů uplatňovaných na sobě či na jiné osobě či zvířeti. Sadismus může též představovat potřeba ponižovat, ubližovat, zraňovat nebo zabít jiného s cílem dosáhnout vlastního uspokojení."

Nepochybuji o tom, že naprostá většina přívrženců SM je této definici na hony vzdálena, na druhou stranu se domnívám, že vykřikovat do světa “jsem na SM”, když existuje tato definice, není to pravé. Význam termínu SM v “normální” společnosti by se musel změnit. Je potřeba stále opakovat, že pokud je vztah či aktivita založena na bolesti, předchází ji ve všech případech dohoda zúčastněných, a že ten, komu se “ubližuje” nesmí docházet újmy, ať už fyzické, psychické nebo emoční. Pokud máte rádi bolest, m áte právo se realizovat v takovém vztahu, ale nikdy nesmí být porušena výše uvedená základní etická zásada. Jinak můžete skončit ve vězení, nemocnici či v blázinci.

Musí to bolet?

Rozhodně NE. Mohu být submisivní a nemusím mít rád bolest a tělesné tresty? Rozhodně ANO. Submisivita může být spojena s potřebou pociťovat bolest, nebo také ne. Trest nemusí být na fyzické úrovni, nemusí být necitlivě krutý nebo bezdůvodný. D/s vztahy uspokojují potřeby obou zúčastněných a dochází v nich k neustálé výměně názor ů a myšlenek. Pokud jste submisivní a necítíte potřebu zažívat bolest, najděte si někoho, kdo vaše potřeby pochopí. Pokud si najdete Dominanta se sadistickými sklony, čeká vás nemilé překvapení. Buď si zvyknete a stanete se masochistou, nebo budete trpět a ne žít. Totéž platí naopak. Jste-li masochista a poddáte se Dominantovi, který nemá rád bolest a tresty, nebudete šťastní.

Znalost potřeb a motivace možného partnera má základní význam. Než se tedy necháte přivázat na kříž nebo si nasadit obojek, přemýšlejte o tom. Řekněte jasně, o co vám jde a co potřebujete. Jen se chichotat, když vám Dominant nastíní, jaké scény si představuje, jaké tělesné tresty použije, není to pravé. Pokud vám bolest nesedí, řekněte to rovnou. Já vím, bojíte se, že ztratíte někoho, kdo se o vás zajímá a kdo se zdá být ten pravý. Realizace jeho plánu by vás ale bolela víc, než rozchod. Najděte si někoho, kdo má stejné zájmy, jako vy, a kdo se přizpůsobí vašim omezením.

Pár slov od Lorda Colma

Je skvělé, že existuje komunita lidí oddaných BDSM. Uzavřenost této skupiny má však za následek, že nováčci často předpokládají, že každý, kdo je v BDSM, má stejné nebo podobné zájmy. Spoustu nováčků to mate a určitě jich to spoustu vystrašilo tak, že se lekli a utekli. To, že se přívrženci SM označují podobnými termíny, jako přívrženci D/s, způsobuje, že si lidé myslí, že D/s “musí být také o bolesti”. Tak to vůbec není. Proto vznikají hloupá srovnání typu “Můj hořejšek je lepší než tvůj, protože je to úžasný sadista” nebo “Nejsi submisivní, vždyť se nenecháš rozšlehat do krve”.

Pravda je někde jinde – ačkoliv se oba směry překrývají, jsou natolik odlišné, že to potřeba neustále zdůrazňovat. Submisiv, který nepotřebuje cítit bolest a oddá se Dominantovi, není o nic horší než masochista, který se nechá propichovat, tetovat, utrží spoustu jizev a vydrží to nejhorší bití.

Dominant má právo poznat vaše omezení a rozhodnout se pak, zda o vás má ještě zájem. Pokud má Dominant potřebu udělovat přísné fyzické tresty, nechce po první ráně slyšet, že máte dost. Dominanti mají zrovna tak reálné potřeby a představy, jako vy. Nestahujte se do ulity, nepřetvařujte se. Pokud nemáte rádi to, co Dominant miluje, musíte mu to říct, než vznikne vztah založený na falešné představě toho, jací jste. Poté, co se dobro volně svěříte do péče Dominanta, přestáváte o věcech rozhodovat. Dominant očekává, že vás povede a že se podřídíte.

Jako submisiv se musíte přesvědčit, že se k vám partner hodí. Teprve pak mu nabídněte své podřízení. D/s vztahy nemusí být založeny na bolesti či fyzických trestech. BD nebo SM vztahy ano. Naučte se od sebe tyto směry oddělovat. Chcete najít toho pravého partnera, a zodpovědnost za výběr je jen na vás.

Co může pomoci

Komunikace, komunikace, komunikace. Submisiv může mít problémy s tím, aby Dominanta oslovil a začal vyzvídat, jaké představy a touhy má, ale k navázání vážného vztahu je to naprosto nutné. Otevřít brány může třeba následující dotazník. Najdete v něm mnoho různých aktivit, které provozují přívržencí všech tří směrů v BDSM. Dejte druhému jasně a jednoznačně najevo, jaká omezení cítíte. Nakonec přidávám pár odkazů, kde se můžete dozvědět víc o rozdílech mezi přípravou a realizací “scén” a životním stylem.

Zpět na hlavní stránku

Zpět na stránku, odkud jste přišli (např. sekce, seznam textů, obrázková mapa...) - alt+šipka vlevo v IE, klepnutí myší na šipku "Zpět" v adresním pruhu prohlížeče