Tomáš Kudrna, původní autor tohoto webu, dne 4. června 2016 tragicky zahynul při leteckém neštěstí.
Jeho web je zachováván v původním stavu coby historický dokument a na jeho památku.

Autor: jade

Překlad: (c)2000 Tom
Překlad: (c)2001 Tom

Tato stránka (text původního článku nebo překlad cizojazyčného originálu pro stránku tom-bdsm.cz) je autorským dílem a její kopírování, s výjimkou kopírování pro osobní potřebu jednotlivců, je bez předchozího písemného souhlasu autora zakázáno. Toto NENÍ svolení s kopírováním na "osobní" nebo soukromé stránky.

Vstupní strana webu: tom-bdsm.cz. Přijďte zas! Dejte si záložku (v IE Ctrl+D)

Co je to D/s?

Strávila jsem už jistou dobu online a při prohlížení webových stránek a účasti v rozhovorech po IRC mě napadlo, že je snadnější říct, “o čem to není”. Není to o bičích, poutech, bolesti ani ponižování. Dokonce to nemá nic společného s kůží či latexem. I když se všechny tyhle věci dají v D/s (dominance/submisivita) vztahu uplatnit, a mohou se uplatnit docela dobře, nedá se na nich takový vztah založit. D/s není o zneužívání, donucování a je mi strašně líto, že se na to tak dívá většina lidí, kteří tak nežijí. O čem to tedy je? “Je to” vztah dvou lidí, kteří si ujasnili, jací jsou, kdo je dominantní a kdo submisivní a jeden se druhému podřídil. Submisiv, jehož přirozeností je sloužit, předává rád rozhodování o svých činech dominantovi, který ze své přirozeností chce a touží je, jako dar, převzít. Pokud toto předání a převzetí neproběhne, nemůže se jednat o skutečný D/s vztah. Lidé často směšují BDSM a D/s. BDSM (bondáž/disciplína, sadismus/masochismus) nemusí být nutně součástí D/s vztahu. Jedno na druhém nezávisí, avšak oba životní styly se navzájem prolínají. Každý člověk má svou vlastní definici, každý je ve své podstatě jiný a má jiné potřeby.

Na toto téma by se dalo pokračovat ještě dlouho. Mohu zde vyjádřit pouze své vlastního stanovisko submisivní ženy, žijící monogamně s mužem-dominantem. Stejně tak, jako se od sebe liší různé typy vztahů, liší se od sebe hloubkou a intenzitou i D/s vztahy různých lidí. Pro někoho se jedná jen o občasné zpestření v ložnici, jiní zase žijí tímto životním stylem nepřetržitě. Někdo potřebuje jasně definovaná a neměnná pravidla, jiný je zas spokojenější s volnější definicí své role. Každá dvojice se musí rozhodnout, co jim vyhovuje, a zařídit se podle toho. Mnoho párů uzavře na začátku vztahu smlouvu, v niž si vymezí pravidla a ušetří si tak pozdější zbytečná zklamání. Já sama uzavření takové smlouvy co nejrozhodněji doporučuji – je to to nejlepší, co můžete udělat. Pouze pokud oba vědí, co od svého vztahu čekají, mohou očekávat, že mezi nimi vznikne potřebné pevné pouto, které je podmínkou toho, aby jim oběma daný vztah něco přinášel. Pokud se toto pouto vytvoří, bývá z nejpevnějších, jaká v naší společnosti existují.

Díky čemu může D/s vztah fungovat?

Takových věcí je spousta, stejně jako věcí, které mohou vést k hořkým koncům. Nejdůležitější je asi vzájemná důvěra a otevřená komunikace. V D/s vztahu je potřeba mnohem více komunikace, než ve většině “obyčejných” vztahů. Rozvoj a úspěch D/s vztahu závisí na schopnosti Dominanta i submisiva vyjádřit nejen jejich zklamání a rozhořčení, ale také radost a uspokojení z věcí, které se staly. A důvěru potřebnou k udržení D/s vztahu někdo cizí sotva pochopí. Lze ji snad přirovnat k důvěře dítěte, které skáče z vysoké zdi a věří, že jej rodič dole bezpečně zachytí. Kdyby jej rodič nezachytil, dítě by se poranilo, a totéž přeneseně by zničilo důvěru, kterou submisiv vkládá do svého Dominanta. D/s vztahy tedy musí fungovat na základě takové důvěry. Submisiv doslova vkládá svůj život do rukou Dominanta. Něco takového lze učinit až po zralé úvaze. Další důležitou složkou D/s vztahu je respekt. Oba partneři se musí vzájemně respektovat, aby mohli bezezbytku plnit závazky, které k sobě mají. Jeden není důležitější druhého, jeden ani druhý sám o sobě nejsou nic. Jsou dvěma polovinami jednoho celku, navzájem se doplňují. Není D/s vztahu bez vzájemného se odevzdání. Odevzdání je možné jen díky důvěře. Důvěra je možná jen díky respektu. Jeden nemůže druhého respektovat, pokud spolu nekomunikují. Jak vidíte, máme zde “řetěz”, v němž jedna věc podmiňuje druhou. Ten řetěz drží pohromadě láska. Podle mého to bez lásky nejde, nejde se odevzdat. Slyšela jsem různé lidi říkat, že to tak u každého být nemusí. Každý si musí najít to, co ho naplňuje. Já to už našla – On je můj Pán.

Jak se cítím jako submisivní žena

Nejsem slabá, ani neschopná rozhodovat o svém životě – jen jsem se rozhodla, že o něm nebudu rozhodovat. Našla jsem si lepší, bezpečnější a jemnější cestu životem. Svěřila jsem péči a starost o mě do rukou svého Dominanta. Když o mě pečuje a stará se, stává se pro mě vším: ochráncem, pečovatelem, milencem, učitelem, Pánem. Vzhlížím k Němu s prosbou o vedení a podporu, protože vím, že má se mnou ty nejlepší úmysly. Získal mou důvěru a respekt, když byl tím, čím byl, když je tím, čím je a dovedl mě k poznání, kdo a co jsem já. Vede mě jemně, ale pevně, chce ode mě to nejlepší, co mohu nabídnout a spokojí se s tím, že mě dovede téměř k dokonalosti, neboť ví, že dokonalá nejsem a nebudu.

Vede mě a to mě osvobozuje. Nemusím bojovat s rozhodnutími, která přede mnou vyvstávají. Jeho dominance mě osvobodila a má duše se vznáší vysoko nad zemí, podpírána jeho láskou. Jeho síla se stává mojí silou a přitom mi dovoluje zůstat jemnou, jak mi je přirozené. Nemusím již zoufale hledat své místo v životě – našla jsem je u Jeho nohou. Jeho ruka mě přivedla do míst, kam bych se sama nikdy nevydala a já vychutnávám výzvy, které to přede mne staví. Pouto k němu mě odtrhlo od strachu, předsudků a nevědomosti, které do mě zasela společnost a výchova k “ženství”. Jeho ochrana mě uklidňuje, protože vím, že mě chrání před věcmi, kterých se tak bojím. Vychoval mě a poučil, pomohl mi překonat překážky, které mi život staví do cesty, ale hlavně mě toho mnoho naučil o mně samé.

Sloužím mu – je to pro mě dar. Vzdala jsem se mu a osvobodila se tak. Když klečím, dotýkám se nebes a tančím mezi mraky. Když ho miluji, miluje mě tak, jak jsem si to nikdy nedokázala ani představit. Braní a dávání je symbiózou. Jsme Jin a Jang, jsme si tak blízcí, jak jen si lidé mohou být, jeden doplňujeme druhého. Říká mi “poklade”. Já mu říkám “Pane”.

Z pohledu dominanta

Tuto úvahu věnuji lidem, kteří uvažují o navázání D/s vztahu, a často jim připadá, že je to pro ženu “ponižující”. Chtěl bych tento omyl vyvrátit. Skutečný D/s vztah je založen na lásce, respektu a důvěře. Našel jsem na Síti krásné vyjádření tohoto pocitu a plně se s ním ztotožňuji. Následující text ztělesňuje vše, o čem si myslím, že by v D/s vztahu nemělo chybět.

Lidé mají potřebu cítit jistotu ohledně svých zájmů, tužeb, motivací, a plně chápat potřeby druhých. Proto zde nabízím svou upřímnou zpověď.

Jsem dominantní muž. Nic víc. Nejsem dominantní a tím lepší než ostatní. Nemyslím si, že bych byl chytřejší nebo mazanější. Nejsem silnější ani větší než ostatní. Neovládám a ani bych nechtěl ovládat nějakou jinou ženu. Jsem jen tvůj Pán.

Stal jsem se jím až poté, co jsem si získal tvou důvěru. Chovám tě – submisivní – ve svém náručí. Nahlédl jsem do tvého srdce a duše a spatřil, co si přeješ a po čem toužíš. Dokázala ses zbavit strachu a zábran. Svěřuješ se mi otevřeně se svými potřebami. Dala ses mi celá, a já si té zodpovědnosti vážím.

Jsi žena. To tě nedělá slabší nebo méněcennou. Jsi pro mě poklad, o který se starám. Nejsme stejní – jsem po tělesné stránce silnější a po duševní rozhodnější, a cítím instinktivní potřebu tě chránit, vlastnit, bránit a pečovat o tebe. Ty se zase dokážeš odevzdat. Tvá víra mi dává odvahu a směr. Tvá síla rozptyluje mé pochyby. Tvá přání a touhy mě povzbuzují a činí mé snahy smysluplnými.

Nejsme stejní. Jsme dvě poloviny jednoho celku. Jeden druhému dáváme, co potřebuje, a tak se vzájemně doplňujeme. Nejsem dominantní, protože bych chtěl. Je to ve mně – nechci tě ponižovat, neponižuji tě – pod mou ochranou můžeš být sama sebou. Každý z nás uznává a přijímá hodnotu toho druhého, stejně jako jeho potřebu někomu věřit a plnit jeho i svá přání.

Jsi sama sebou, jsi silná a jsi na sebe hrdá. Nepoddáváš se mi proto, že bys byla slabší než já, ale proto, že jsi silná a odhodlaná. Od muže čekáš, že bude stát pevně na zemi a nebude se chovat jako kluk. Chceš se nechat obestřít jeho silou a autoritou. Na oplátku mu nabízíš vládu nad sebou, naprostou důvěru a upřímnost, své věrné srdce. Poddala ses mi, protože jsem si tvou důvěru zasloužil. Protože jsem k tobě naprosto otevřený. Protože poslouchám nejen ušima, ale i srdcem, co říkáš, a protože jsem se naučil předvídat, co si přeješ, co potřebuješ, co cítíš. Protože jsem v tvých očích obstál, proto jsi mi dala to nejcennější, co můžeš dát: dala ses mi.

V žádném případě to není nic nenormálního – je to nejčistší, nejpřirozenější a nejcennější, co může žena muži dát. Dala jsi mi v celé šíři a neotřesitelně znát, že jsi moje. Tvá submisivita je pro mě nádherným darem a představuje pro mě výjimečnou zodpovědnost. Přijímám tento dar a tuto zodpovědnost s pokorou a radostí. Uvědomuji si, jak vzácný a čistý je to dar. Vím, že mi dáváš své tělo i duši, city i myšlenky. Vládnu ti jen díky tomu, že jsi mi to dovolila. I když přede mnou klečíš, jsi mi mnohem dražší, než všechny ostatní ženy, než všechny poklady světa. Nikde se nedá koupit to, co mi ty - dáváš.

Zpět na hlavní stránku

Zpět na stránku, odkud jste přišli (např. sekce, seznam textů, obrázková mapa...) - alt+šipka vlevo v IE, klepnutí myší na šipku "Zpět" v adresním pruhu prohlížeče