Tomáš Kudrna, původní autor tohoto webu, dne 4. června 2016 tragicky zahynul při leteckém neštěstí.
Jeho web je zachováván v původním stavu coby historický dokument a na jeho památku.

Tato stránka je autorským dílem a její kopírování, s výjimkou kopírování pro osobní potřebu jednotlivců, je bez předchozího písemného souhlasu autora zakázáno.

Vstupní strana tohoto webu: www.volweb.cz/tkudrna. Přijďte zas!

Chody (pro ponyplay)

Popsal: VLK00 , kroky předvedl: Arem, video a html: Rubber-man

Původní článek na rex.byte.cz/ponyplay/chody.htm obsahuje i videoukázky.

Krok

Krátký

Zkrácení kroku na drobné krůčky, jeden krok odpovídá polovině stopy (myšlena vzdálenost mezi špičkami, nohy jsou tedy vlastně stále kladeny vedle sebe)

Střední krok

Normální krok odpovídající chůzi.

Prodloužený

Poník natahuje délku kroků na své maximum, ovšem při zachování přijatelného rytmu :o).

Pochodový

Vyzvednutí nohy co nejvýš jako při vysokém kroku (viz níže), narovnání nohy s natažením špičky dopředu a volné spuštění. Vzdálenost mezi špičkou neaktivní nohy a patou dopadnuté nohy pak vyjde asi na 2 stopy.

Vysoký

Vysoká akce nohou - zvedání kolen co nejvýš a spouštění s minimálním pohybem vpřed - vzdálenost stejná jako u krátkého kroku.

Klus

Krátký

Důležité je zachování stálého pohybu nohou, co nejmenší krůčky, důrazná je akce špiček nohou. Pohyb by měl být na pohled příjemně houpavý a vyrovnaný.

Střední

Normální klus odpovídající běhu.

Prodloužený

Maximální délka kroku, důraz kladen na ni, nikoliv tolik na rychlost, ovšem přehnání do přechodu k rychlejšímu kroku by taky nebylo na místě.

Vysoký (pasáž)

Zvednout jednu nohu tak jako při vysokém kroku a začít s pomalým přeskakováním. Při každém skoku malý pohyb vpřed - asi o 1 stopu (mezi špičkami, vzdálenost pata-špička je tedy nulová :o).

Vysoký na místě (piaffa)

Tak jako při pasáži, ale bez pohybu vpřed.

Cval

Krátký

Zkrácený střední cval.

Střední

Na popis celkem složitý chod. Skutečný kůň má při cvalu nakročenou jednu z předních noh a to tu, která vlastně opisuje vnitřní kruh. Ta je vždy napřed a vždy dopadá jako první. Asi nejlépe se to dá napodobit nakročením vnitřní nohy na začátku pohybu a tato noha se pak vždy odráží jako první, zatímco druhá se přisunuje. Vlastně by se nakročená noha v žádném z okamžiků dostat v pozici za nohu druhou. Je to podobné tanečnímu pohybu krok-sun-krok.

Prodloužený

Cvalové skoky jsou prodlouženy na rytmicky přijatelné maximum.

Přeskoky

Zatímco při cvalu je nakročená pouze vnitřní noha, tak toto je výjímka a nakročená cvalová noha se zde střídá. Samotná přeměna cvalové nohy přijde asi na půl kroku, potom následuje jeden cvalový skok a pak zase přeskok, takže k přeskokům vlastně dochází asi po jeden a půl skoku.