Tomáš Kudrna, původní autor tohoto webu, dne 4. června 2016 tragicky zahynul při leteckém neštěstí.
Jeho web je zachováván v původním stavu coby historický dokument a na jeho památku.

Tato stránka (text původního článku nebo překlad cizojazyčného originálu pro stránku tom-bdsm.cz) je autorským dílem a její kopírování, s výjimkou kopírování pro osobní potřebu jednotlivců, je bez předchozího písemného souhlasu autora zakázáno. Toto NENÍ svolení s kopírováním na "osobní" nebo soukromé stránky.

Vstupní strana webu: tom-bdsm.cz. Přijďte zas! Dejte si záložku (v IE Ctrl+D)

Autor: Milkov. Chcete také přispět? Napište mi na adresu uvedenou na vstupní straně tohoto webu.

Tato konkrétní stránka byla autorem poskytnuta ke zveřejnění na mém webu (kromě jiných) a její kopírování, s výjimkou kopírování pro osobní potřebu jednotlivců, je bez předchozího písemného souhlasu autora zakázáno.

Elektrošokový přístroj 2 - americký TENS

Obrázky


Schéma zapojení originálního amerického TENS 1
Výroba elektrod - samostatný příspěvek (zaslal též Milkov)

Přiložené schéma jedné z prvních variant přístroje TENS je převzato s laskavým svolením autora, kterým je Master Luke (mailto: [email protected]) . Luke je Američan, čemuž odpovídá i americký způsob kreslení součástek. Odpory jsou kresleny klikatou čárou, elektrolytické kondenzátory mají kladný pól do obloučku a použita je jediná tloušťka čáry.

UPOZORNĚNÍ
Do stavby přístroje by se měly pouštět pouze osoby s jistou netrivální zkušeností se stavbou elektronických zařízení. Autor (Luke) ani zpracovatel (milkov) nenesou odpovědnost za případné škody, vzniklé použitím přístroje. Jakékoliv komerční použití přístroje či jeho využívání státními orgány není povoleno.

Princip činnosti.
Jde o relativně jednoduchý měnič stejnosměrného napětí 9V na střídavé napětí proměnné frekvence a amplitudy. Jako regulátor výstupního napětí je výhodně využit integrovaný stabilizátor LM 317, jehož oporné napětí je nastavováno děličem, složeným z pevného odporu 240 ohmů a potenciometru 5 kiloohmů. Tento potenciometr je při konstrukci výhodné zaměnit odporovým děličem s pevnými odpory a vícepolohovým přepínačem, jak bude popsáno dále. Generátor s proměnnou frekvencí je postaven kolem časovače 555 v katalogovém zapojení, frekvence je nastavována potenciometrem 20 kOhm. Signálem je přes tranzistor TN0520 buzeno primární vinutí výstupního transformátoru. Druhý tranzistor slouží ke spínání indikační LED diody a při omezených finančních zdrojích jej lze bez obav vypustit spolu s diodou.

Konstrukce.
Součástky pořídíte za částku, menší než 300,- Kč třeba v KTE . Použitý transformátor může v našich podmínkách představovat jistý problém - v původní konstrukci jde o malé dvanáctivoltové trafo, určené pro americkou síť. Celkem vhodný (i rozměrově) je zastříknutý transformátor 220/24 V, používaný v průmyslových stavebnicích k napájení indikačních kontrolek. Odpory vyhoví miniaturní, elektrolyty nastojato. Chlazení tranzistorů není nutné. Časovač lze použít v libovolném provedení, které vyhovuje vašim zkušenostem s pájením. Stabilizátor lze pro klid svědomí umístit na malý chladič, ale je _VELMI_ nepravděpodobné, že vás subjekt nepřeruší seanci ještě před přehřátím stabilizátoru. Pokud snad ano, prosím o zapůjčení subjektu k dalším pokusům :-) Pro připojení elektrod lze osadit zdířky nebo profesionálněji vypadající konektor s rozlišením polarity. Zdířky ovšem umožňují lepší použití stávající kabeláže.

Celá konstrukce podle schématu v sobě skrývá jistý drobný nedostatek - regulace oporného napětí je prováděna potenciometrem, který po čase intenzivního používání začíná "chrastit". tato mžiková ztráta kontaktu vede ke skoků oporného napětí, které se projeví i na elektrodách. Výhodnější je proto nahradit potenciometr přepínačem s pevně přednastavenými dělícími poměry. Podle plánovaného rozměru zařízení lze použít buď otočný přepínač, nebo tlačítkovou řadu se vzájemným vybavováním (pro stacionární přístroj).

Napájení.
Pro tento TENS je možno použít suché články do 9V. Budete-li experimentovat s transformátory s jiným převodovým poměrem, lze _VELMI_ opatrně použít i jiné zdroje (např. autobaterii), _NIKDY_ však ne zdroj, napájený ze sítě.

Elektrody.
Zařízení tohoto druhu se konstruují většinou jako kapesní či přenosná - tomu by měly odpovídat i elektrody. V triviálním případě postačí dvojice krokosvorek - vyrábějí se v nepřeberné škále tvarů, s různě silným pérem a různě ostré. Zařízení dobře pracuje i s plochou protielektrodou a hrotem či s vkladatelnými bipolárními elektrodami.

Použitelnost.
Popsaná konstrukce je určena pro první experimenty s elektrostimulací/elektrotorturou. Nehodí se pro delší dráhy ani sofistikovanější experimenty se subjektem. I při těchto jednodušších pokusech je ale nutno zachovávat všechny zásady bezpečnosti a vyhýbat se oblasti srdečního svalu a hlavě!

Eleferno je jedním z mála webů, které vydržely (pokud vím) v nepřetržitém provozu od časů stažení tohoto webu až do dnešního obnovení. Milkovovi je nejen za teorii, ale i za praktické předvedení elektra na mnoha srazech vděčná spousta úchylů.

Zpět na hlavní stránku

Zpět na stránku, odkud jste přišli (např. sekce, seznam textů, obrázková mapa...) - alt+šipka vlevo v IE, klepnutí myší na šipku "Zpět" v adresním pruhu prohlížeče