Tomáš Kudrna, původní autor tohoto webu, dne 4. června 2016 tragicky zahynul při leteckém neštěstí.
Jeho web je zachováván v původním stavu coby historický dokument a na jeho památku.

Tato stránka (text článku poskytnutý autorem pro zveřejnění na tomto webu nebo překlad cizojazyčného originálu pro stránku tom-bdsm.cz) je autorským dílem a její kopírování, s výjimkou kopírování pro osobní potřebu jednotlivců, je bez předchozího písemného souhlasu autora zakázáno. Toto NENÍ svolení s kopírováním na "osobní" nebo soukromé stránky.

Vstupní strana webu: tom-bdsm.cz. Přijďte zas! Dejte si záložku (v IE Ctrl+D)

Autorka má email [email protected] pište jí, pokud ji chcete podpořit. Jak jsem už psal, něco se změnilo - dříve Pána nehledala, ale teď ho hledá!

Nafukovací povídka (03)

Probudila jsem se v posteli mezi nadýchanými polštáři a přikrytá dekou.Místo kožených pout a obojku hedvábné šátky a všude kolem mne okvětnílístky z růží. Vonělo to překrásně a když jsem se porozhlédla, naprotipostele seděl a čekal na mé probuzení Můj Pán! Měl vážný výraz ve tvářia zamilovaný pohled.
Přisedl si ke mně a něžně promluvil: "Jsem na tebe pyšný!Vydržela jsi pro mne myslím nemožné! A teď pojď se mnou do vany,sloupneme latex a já ti k tomu něco řeknu."
Ve vaně byla spousta pěny a vedle šampus s jahodami. Pán si mněumyl, napojil a nasytil, osušil a celou dobu mne hladil po celém těle,mazal balzámem na místech které nejvíce trpěly a vášnivě líbal i tanamožená místa! Mezitím se mi svěřil proč to všechno zorganizoval.
"Vše začalo velmi dávno, když jsem objevil v sobě ty touhyovládat ženu a to nejen po sexuální linii. Mám prostě vášeň ženuvlastnit, starat se o ni a opatrovat jí, ale ona mi musí bezmeznědůvěřovat, že vše co pro ní udělám má svůj neoddiskutovatelný důvod. Vté vášní je samozřejmě i sexuální touha-kdykoliv si jí podmanit, vzít anikdy neslyšet ty známé věty ´dnes mne bolí hlava, dnes jsem měla pernýden...´, žádné doprošování, žádná diskuse v tomto směru, pouze a jasné apokorné poslechnutí příkazů: Nechci bezduchého tvora. Má osudová družkamusí být inteligentní a vnímavá. I já se snažím takový být. Když jsoušpatné dny, které přijdou kamkoliv, vždy se dá se mnou mluvit! Jasnéargumenty beru a neptám se zbytečně do detailů! I já chci své ženěvěřit! V podstatě hledám ženu, která bude umět obětovat i své pohodlí, zčasu na čas. Která mi bude k dispozici stále! Které nebude vadit stálánahota ve chvílích kdy osamíme. Nebudu jí nikdy nutit chodit nahou nebonějak ostudně nevhodně oděnou na veřejnosti. Ale protože jsemexhibicionista a budu chtít občas předvést svou otrokyni i na malýchsrazech, měla by s tímto počítat. Hledám takovou, které to vše budedělat potěšení. Která se poníží, poleze po kolenou, budou ji kanoutslzy, ale v hloubi duše to bude dělat ráda! Dám ji vše co je ve mně achci to samé i od ní! Budu jejím Pánem do hloubky tohoto slova!Ty má milá splňuješ velkou část mých snů! Musil jsem tě podrobittéto nechutné zkoušce, která má pro mne velký význam. Uviděl jsem že mneumíš poslechnout a protrpět velmi nepříjemné věci! Viděl jsem že mášobrovskou sexuální výdrž. Lehce jsem se dotknul tvého tajného snu.Domnívám se, že až tak silné kafe sis nepřála, takže jsem ti ho schválněokořenil, abys věděla co to je. Tímto jsem ti také chtěl ukázat, žedokážu být na tebe dostatečně tvrdý a nekompromisní, tedy by sis mělarozmyslet, když budeš dělat nepředložené problémy, čekají tě dalekotvrdší tresty. Ale slíbil jsem, že cizí muži a znásilňování už nebude ato dodržím!
Ted má vyvolená je rozhodnutí na tobě! Velmi nerad bych těztratil, neboť mi trvalo půl života než jsem tě našel. Miluji tě a chcitě udělat šťastnou! Mé podmínky nyní znáš, ale dám ti je ještě v písemnéformě a máš nejdéle měsíc na to, aby ses rozhodla. Prostuduj si jeklidně, měj dotazy a připomínky, ale když jí jednou podepíšeš, těžko abez následků se z toho dostaneš. Jeden neodvratný následek je ten, žedostaneš někde na málo viditelném místě na těle můj symbol v tetovanépodobě! Teprve od té doby tě přijmu do svého života a domu jako svoujedinou a konečnou ženu, subinku, děvku, fenu, kobylu, otrokyni aslužku! Vše v jedné osobě. Ke smlouvě bude dodatek nebo-li příloha,která je neodmyslitelnou součástí. Tam najdeš popis všech výševyjmenovaných rolí tvého života se mnou!
Pakli-že nenajdeš větších výhrad a do měsíce podepíšeš, dodalšího týdne zajdeš do tetovacího studia, které ti určím a pak užnebude nic bránit tomu začít náš společný život žít na plno! Do dobypodpisu měj klidně milion otázek na tělo. Snaž se mne na všechno vyptat.Nikdy nezneužiji tvého daru, neboť takto budu cítit, že se mi věnuješcelá! Budu perně pracovat na tom, aby se ti dostávalo všeho potřebnéhoke spokojenému životu. Abys nikdy upřímně a hluboce nezalitovala! Prosímto mi věř!
Ted se pojďme obléci a zavezu tě domu. Nyní je vše ve tvýchrukou. Já beru bud všechno nebo nic! Něco polovičatit už nikdy nebudu.

SMLOUVA MEZI PÁNEM a jeho ženou ve všech podobách (viz.příloha):

Naprosto dobrovolně se oddávám do rukou svého Pána. Tento vztah jezaložen na 100% důvěře a vzájemné lásce! Podpisem a tetováním nabývá MůjPán své moci a svých povinností nad mou osobou! Budu mu poctivě, pokorněsloužit a ochotně okořeňovat jeho život. Budu mu vděčná do konce životaza vše co pro mne udělá, neboť to dělá z lásky a já to vím, byť to někdytak nebude vypadat. Poslechnu každou jeho radu, povel a rozkaz!

v ............. dne 1.2.2002
podpis:............
jsou mi přidělená jména-viz příloha

Poněvadž je tato smlouva důležitější než nějaký úřední papírnapř.svatební, zavazuji se zde, jako Tvůj budoucí Pán že:-budu se starat o tvůj společenský a kulturní život a nebudu bránittvému sportovnímu vyžití se, spíše naopak, uvidím-li že se moc nehýbešnebo ztrácíš kondici, zařídím nutné zlepšení!!,
-tvá kondice a ochota se denně projeví na rychlosti a důkladnosti plněnítvých úkolů a povinností, a slibuji ti, že nezanedbám ani jednu svalovouskupinu, kdy jasný denní úkol je-ihned po mém odchodu posilovat celétělo hodinu! a pořídit o tom videozáznam!
-jestli neurčím jinak, každé ráno začneme losováním tvé podoby, kdy budedocházet k velmi pravidelnému střídání, neboť se budou postupně odebíratz losovacího džbánu a tak se v konečném důsledku budeš pravidelně cvičitve všech podobách. Uvidím-li tvé velké zdokonalení rozhodnu o sloučenírůzných forem podob, např.otrokyně/kobyla. Po pozorném prostudovánípřílohy zjistíš, že to bude výrazný posun ve výcviku,(pozn.:vím že je potřebná určitá pravidelnost a já mám pracovně nejvícevytížené pondělí, tedy stanovuji pondělek na den pro mou ženu!-cvičení,kosmetika, kadeřník, manikúra, pedikúra, nákupy, plaváni,squash...návštěva přátel...a do 22 hod. u mých nohou!)
-po přečtení přílohy zjistíš, že není tolik dnů jako rolí, tedy se můžejevit, že se na nějakou nedostane, omyl-po pondělku se nenaplní džbán,nýbrž pokračujeme v jeho vyprazdňování...
-poté okamžitě přistoupíš k přeměně a ranní povinnosti v té dané podobě,
-bude následovat ranní očista a káva pro mne, kdy ty v době méhopopíjení připravíš si mírný a vlažný a bylinkový klystýrek, cca 1/4litru (na počátku) a naplníš se, takto přispěcháš za mnou a já tizazátkuji nagelované spodní otvory a určím dobu tréninku výdrže,(začátek 1/4 hodiny-pro tvou bujnou fantazii),
-budou následovat denní povinnosti, které budou řešit denní potřeby našídomácnosti. Ty budou výhradně v tvé péči. Bude záležet na tobě, zda tovšechno, co máš udělat uděláš sama, nebo se podělíš s nějakou najatousílou, ale i o denní kapesné. Některé práce budeš mít úkolem sama anapř. v nahotě či korzetu, nebo jak mne ráno napadne a o tom pořídíšvideozáznam,
-čerstvé videozáznamy budou vždy připraveny v přehrávači ke kontrole spatřičným popisem-kdy a co! a budeš pečlivě vést jejich archivaci navyhrazeném místě,
-na veřejnosti nebude nikdy viditelný náš vztah Pán a subinka, vyjímkoubudou námi navštívené bdsm srazy nebo malé bdsm párty pořádané soukroměbuď u nás nebo jinde, kde se budeš chovat podle jasných známýchpravidel, byť už nebudeme pouze v soukromí,
-při různých příležitostech budeš filmovaná a fotografovaná (pro účelyzdokonalování se a porovnávání!). Kopie nebudou nikdy pořízeny.Prezentace pouze v soukromí nebo na bdsm srazech po jakési názorovéshodě, nebo za účelem výchovných lekcí.
-pakliže nenalezneš zalíbení v dopoledním domácím zúkolování, bude tizřízeno pracovní místo v mé firmě a tam budeš pod stálou kontrolou, kdebudeš vykonávat marketingové a asistentské práce v korzetu a pásucudnosti. Je možné že v tom najdu zalíbení a budeš to nosit velmi často,hlavně na veřejných místech a společenských akcích, aby sis velmi dobřea stále uvědomovala čí jsi a co máš dělat,
-pakliže se ti bude zdát, že zneužívám svého postavení, vyžádáš sisoukromou návštěvu na vyšší úrovni a předneseš mi své připomínky. Tybudou či nebudou vzaty v úvahu s patřičným zdůvodněním.,
-nikdy, opakuji NIKDY nebudeš nic komentovat přímo v normálním koloběhu.Vždy si řádně a promyšleně sestavíš připomínky a budeš postupovat podlepředchozího bodu,
-nesplněním čehokoliv a jakéhokoliv bodu bude velmi bolestivěpotrestáno. Vím že nemáš ráda bolest, proto zdůrazňuji bolestivě! a věřže to splním. Důkazem ti má být zkušenost z posledního společnéhovíkendu!, na který nikdy nezapomeň-může to být už jen horší!
-pakliže se proviníš něčím, co nebylo v této smlouvě popsáno, rozhodnuna místě o trestu, neodkladně jej provedu nebo nechám provést a smlouvuo další bod rozšíříme,
-cítím, že když budeš spolehlivá, poslušná, pokorná a chytrá, budu těmoci milovat celý můj život,
-detailně prostuduj přílohu a pakliže nebudeš mít velkých výhrad, všepodepiš!

První připomínky v příloze budou podle tvých možná přepracovány a znovanámi podepsány! To je tvá první a jediná možnost v tomto dokumentu přímozměnit! Proto všechno velmi dobře zvaž! nedávej si zbytečně těžké úkoly,já už nebudu spouštět, jen tvrdit! Samozřejmě se nemusíš lekat. Vopodstatněných záležitostech je změna možná! Milující se lidé nemajíproblém s dohodou! Určitě přijdou dny, kdy budeme potřebovat vševydýchat, uvolnit se a prodiskutovat. Po vzájemné dohodě a mém schválenínevidím problémy!

v ............. dne 1.2.2002
podpis Pána:............
v ............. dne 1.2.2002
podpis s:............

Vyvázat se z této smlouvy znamená úplně odejít ze života jeden druhému!Společné zničení všech foto a videodokumentací! Zničení všech společných"hraček".

Oba podpisy!.........Pán.........................................
s...........................................

PŘÍLOHA:
popis všech podob a povinností mé jediné ženy!

ŽENA
-každé pondělí, pokud nebude stanoveno jinak,
-ranní pomazlení se, ranní spermie jako snídaně, káva a bylinkovýzástřik (stejně jako u jiných podob, po mém odchodu hodinové cvičeníúplně nahá-videozáznam!
-následuje celodenní volno pro tvou relaxaci a úpravy, nákupy a opravy,vše co se nahromadilo přes minulý týden
-příchod nejpozději v 22.hod, přitulení, pohovor o prožitém dni a nočníspermie jako noční večeře
-spánek bok po boku
-předpokládám, že ti nebudu muset do běžného šatníku zasahovat, byť napředem mnou nahlášené akce ti určím způsob vhodného oblečení tě!nejraděj bez kalhotek!
-po domě se budeš pohybovat oblečená podle své chuti

SUBINKA
-nesmí nosit v žádném případě spodní prádlo
-příjemné sametové obojky kolem krku, zápěstí a kotníků po celý den
-žádný odpor, mluvení pouze se svolením
-jídlo pouze s Pánem, níže položené(např.na malém stolečku u mýchnohou), pití kdykoliv a cokoliv nealko!
-ranní nastavení k šoustačce do zadnice, následné očištění Penisu vodou(není-li uvedeno jinak, pusou!), tampon v zadku-prodloužení pobytuspermií v těle!-po bylinném zástřiku... v běhu kafe a bylinný zástřik kespermiím (viz smlouva), ...
-po mém odchodu dvouhodinové cvičení - videozáznam, až pak vytáhnouttampon!
-běžné denní úkony, Pánovy rozmary...
-laskavé přivítání Pána, přizpůsobení se jeho rozmarům a náladě!
-večerní nastavení nagelované zadnice k cvičné masáži čímkoliv
-podle poslušnosti bude určen způsob přespání, od bok po boku, povypuzení na zem.
-bude-li chladněji, máš povoleny černé punčochy s pásem, ponožky, azvláštní minišaty z černého úpletu s prsy ven

SLUŽKA
--nesmí nosit v žádném případě spodní prádlo
-příjemné sametové obojky kolem krku, zápěstí a kotníků po celý den,stejně tak jako celý den mírně stažený korzet (oblast od podprsí pokyčle), delší propojení mezi končetinami a pásem, spojené všechny vjednom bodě, černá krajková minizástěrečka
-žádný odpor, raději mlčení
-jídlo pouze v kuchyni, sama(může být přizvaná), pití kdykoliv a cokolivnealko!
-tento den má žena pohov od spermii, neboť musí vygruntovat byt! audělat vše, co jí Pán přikáže! Stane-li se, že Pán bude potřebovatuvolnit od "tlaků", udělá to pouze rukou a spermie chytne do ubrousku...v běhu kafe a bylinný zástřik(viz smlouva), ...
-po mém odchodu hodinové cvičení - videozáznam,
-běžné denní úkony, Pánovy rozmary a týdenní úklid, až pak vytáhnouttampon!...
-laskavé přivítání Pána, přizpůsobení se jeho rozmarům a náladě!
-podle poslušnosti bude určen způsob přespání,
-bude-li chladněji, máš povoleny černé tlusté punčochy s pásem azvláštní minitriko z černého úpletu s prsy ven (vždy jsou prsy a zadniceven!)

DĚVKA
--nesmí nosit v žádném případě spodní prádlo
-kožené obojky kolem krku, zápěstí a kotníků, paruka a vysoké boty(mimočas cvičení)
-žádný odpor, mluvení pouze se svolením
-jídlo pouze s povolením v kuchyni nebo u Pánových nohou, stejně tak ipití!
-ranní nastavení k šoustačce do kamkoliv, následné očištění Penisu vodou(není-li uvedeno jinak, pusou!), tampon v zadku či předku-prodlouženípobytu spermií v těle!... v běhu kafe a bylinný zástřik(viz smlouva),tedy jsou možné tampony i dva...
-po mém odchodu dvouhodinové cvičení - videozáznam, až pak vytáhnouttampon!
-běžné denní úkony, Pánovy rozmary...
-laskavé přivítání Pána, přizpůsobení se jeho rozmarům a náladě!
-večerní nastavení nagelované zadnice i kundy k cvičné masáži čímkoliv
-podle poslušnosti bude určen způsob přespání,.
-bude-li chladněji, máš povoleny černé punčochy s pásem, ponožky, azvláštní minišaty z černého úpletu s prsy ven

FENA
--nesmí nosit v žádném případě spodní prádlo
-stálý malý anální kolík, cobyto ocas, někdy i s opravdovým ocasem
-širší kožený obojek kolem krku, přes uši psí uši,
-žádný lidský projev, pouze povolena chůze po dvou, ale s náhubkem!
-jídlo pouze v misce(psí), stejně tak i pití(voda)
-ranní nastavení k psí šoustačce na 4, následné očištění Penisu, v běhukafe a bylinný zástřik, ...
-po mém odchodu hodinové cvičení - videozáznam
-běžné denní úkony, Pánovy rozmary...
-psí přivítání při mém příchodu, vrnění, nastavení a podle Pánovy chutii výcvik!
-hygiena v určeném místě na 4!!!
-spaní na svém místě u nohou postele
-bude-li chladněji máš určený psí obleček.

KOBYLA
--nesmí nosit v žádném případě spodní prádlo
-stálý větší anální kolík, cobyto koňský ocas, někdy i s opravdovýmkoňským ocasem
-širší kožený obojek kolem krku a hrubý pás-cobyto sedadlo, přes očiklapky!,
-žádný lidský projev, pouze povolena chůze po dvou, ale s udidlem,případně postrojem!
-jídlo pouze v míse(vločky a lupinky), stejně tak i pití(voda)
-ranní nastavení k pony šoustačce na 2 v předklonu, ruce na zemi!,následné očištění Penisu, v klusu kafe a bylinný zástřik, ...
-po mém odchodu hodinové cvičení - videozáznam
-běžné denní úkony, Pánovy rozmary...
-koňské přivítání při mém příchodu, ržaní, nastavení a podle Pánovychuti i výcvik!
-hygiena v určeném místě na 4!!!
-spaní na určeném místě, rozhodně ne pohodlně v leže
-bude-li chladněji kobylí obleček

OTROKYNĚ
-nesmí nosit v žádném případě spodní prádlo-kožené široké obojky kolem krku, zápěstí a kotníků po celý den, pevněsešněrovaný korzet, dvouocas, utažené bradavky, často roubík ve tvarumého penisu, často nedovolený volný pohyb, většina času v úvazech,tréninky výdrží apod.
-žádný odpor, žádné mluvení
-žádné jídlo, pití na povel!
-ranní nastavení k šoustačce do třech, následné očištění Penisu vodou(není-li uvedeno jinak, pusou!), v běhu kafe a bylinný zástřik kespermiím (viz smlouva), nasazení dvouocasu...
-po mém odchodu dvouhodinové cvičení a hodinové na chodícím stroji -videozáznam!
-zcela neběžné denní úkony podle rozpisu-záznamy o splnění,
-plazivé přivítání Pána, přizpůsobení se jeho rozmarům a náladě,naladění se k výcviku!
-stálé gelování spodních partií
-podle odolnosti a schopností bude určen způsob přespání, spíše způsobúvazu.
-bude-li chladněji, máš povoleny otrocký šat s prsy ven, ponožky,

To by podle mne nemělo trvat déle než rok, kdy se ti velmi tvrdě vryjído paměti role! Předpokládám že po tomto tvrdém výcviku nadejde"normální život"...budeme dělat co se nám líbí a co nás baví, ale takéco budeme muset dělat, byť neradi...
je možné, že se ti role tak zalíbí, že mne sama požádáš třeba někdy ránoo losování :-). Samozřejmě zůstávám Tvým Pánem napořád a ty mou ženou sevším všudy! Něco se nám osvědčí, něco ne. Smlouvu a role mohu upravovatdle své libosti a tvých proseb! Ovšem kdykoliv mne vyprovokuješ, mášdalší vícedenní výcvik.

Tvé připomínky popiš zde, pod všemi pokyny.

Oba podpisy........................Pán......................................
s.................................

****************************************************************
***a zde připojuji mimo svou povídku, že hledám Pána. Samozřejmě se dopovídky vejde sousty "nemožností", ale něco o mně určitě vypovídá. Najdese muž, který by mne chtěl ovládat? Ale musím podotknout, že nehledámpouze erotické povyražení. Hledám muže na celý život! Takto podobně mohusloužit pouze muži, kterého budu milovat a vážit si ho! A naopak! I jámusím cítit, že jsem milována! Možná nikdy nenajdu, ale psaní a hodinkyv těchto fantaziích jsou velmi příjemné!
Nyní jsem se vyčerpala, takže zase chvilku nebudu psát. Mějte se všichnirádi! [email protected]

Zpět na hlavní stránku

Zpět na stránku, odkud jste přišli (např. sekce, seznam textů, obrázková mapa...) - alt+šipka vlevo v IE, klepnutí myší na šipku "Zpět" v adresním pruhu prohlížeče