Tomáš Kudrna, původní autor tohoto webu, dne 4. června 2016 tragicky zahynul při leteckém neštěstí.
Jeho web je zachováván v původním stavu coby historický dokument a na jeho památku.

Autor: Tammad

Překlad: (c)1999 Tom

Tato stránka (text původního článku nebo překlad cizojazyčného originálu pro stránku tom-bdsm.cz) je autorským dílem a její kopírování, s výjimkou kopírování pro osobní potřebu jednotlivců, je bez předchozího písemného souhlasu autora zakázáno. Toto NENÍ svolení s kopírováním na "osobní" nebo soukromé stránky.

Vstupní strana webu: tom-bdsm.cz. Přijďte zas! Dejte si záložku (v IE Ctrl+D)

PÁRTY – PRAVIDLA A OČEKÁVÁNÍ

Podle mého názoru jde při stanovení pravidel pro párty jen o jinou formu vyjednávání – stanovit pravidla je pro úspěch večírku stejně důležité, jako domluvit se na průběhu scénky před tím, než ji začneme.

Tím neříkám, že je nutno stanovit přesně TA či ONA pravidla, že něco MUSÍ být právě tak, jak si to myslím já. Chci jen vyjádřit své přesvědčení, že se má předem dospět k DOHODĚ. V podstatě jde o to, aby hostitel dal najevo, co se na párty smí a co ne. Každý pozvaný se pak rozhodne, zda mu stanovené hranice vyhovují, nebo zda by ho mohlo vyděsit, co budou dělat ostatní. Pokud se na to pozvaný necítí, měl by pozvání zdvořile odmítnout. Pokud pozvání přijme, musí se připravit na to, že bude dodržovat stanovená pravidla stejně jako všichni ostatní, že se nebude pohoršovat nad tím, jak se ostatní baví.

Obecně lze říct, že čím jasněji se hostitel vyjádří, tím lépe hosté odhadnou, zda se mají zúčastnit a jak se na účast připravit. Jasně se vyjádřit neznamená určit doslova vše, co se může dít (zapomeňte teď na chvíli na to, že já sám prostě nedokážu být stručný :-)

Pravidla hovoří o tom, co by si hostitel PŘEDSTAVOVAL, že se bude dít. Pokud se to ostatním nedá najevo, mohou hosté pravidla nechtě porušit. Pokud jsou pravidla porušena, je přirozené, že nastupuje zlost – rozčílit hostitele, to nejde moc dobře dohromady se zábavou – vaší i ostatních.

PÁR PŘÍKLADŮ

Uvádím pár příkladů, kdy se musí hostitel vyjádřit poměrně jednoznačně, jinak hrozí velké zklamání. Uvedené otázky jsou pro většinu z nás dost zásadní.

Byl jsem na večírcích, kde nebyl dovolen styk, a na jiných, kde dovolen byl nebo byl přímo podporován.

Byl jsem na večírcích, kde se pilo nebo kouřilo, a byl jsem i na jiných, kde se jedno či druhé nesmělo. S užíváním jiných chemikálií je to podobné (POZOR: pokud berete léky a musíte je brát i během párty, upozorněte na to hostitele předem. Je to slušnost a předejdete tak nedorozumění.)

Byl jsem na večírcích, kde hosté finančně přispěli na jídlo. Na jiných párty se nic takového neočekávalo, ale hosté si měli donést nějaké jídlo či pití, které se společnými silami snědlo a vypilo. Jinde nechtějí a ani nepřijmou žádné peníze, jídlo nebo jinou materiální podporu (z právních důvodů).

Byl jsem na večírcích, kde se nikdo nesměl svléknout, na jiných, kde se chodilo v kůži či latexu, jinde zas byla nahota tolerována tam, kde se konaly scénky, ale ne v ostatních prostorách, a nakonec i na takových, kde bylo oblečení „nepovinné“. Možná se najde i hostitel, který dá všem pozvaným najevo, že se v předsíni mají svléknout.

Byl jsem na večírcích, kde hostiteli hosté pomáhali s přivítáním a uvedením dalších hostů nebo brali telefon, aby toho hostitel neměl tolik. Jinde to hostitel dělá sám, aby si uchoval soukromí.

Byl jsem na večírcích, kde v určitou hodinu vchod zamkli a nikdo další se dovnitř nedostal. Jinde mohli hosté přicházet a odcházet, jak se jim zlíbilo.

Byl jsem na večírcích, kde byla pro SM hrátky vyhrazena jedna nebo více místností, v další místnosti se lidé svazovali a lechtali do bezvědomí, v další spolu „jen spali“ a zbytek byl vyhrazen pro posezení, popovídání, popití. Na jiných párty se scénka mohla rozehrát v kterékoliv místnosti. Ještě se mi nestalo, aby hostitel neurčil alespoň malinký prostor jako „bezpečnou zónu“, kde se nic tematického nedělo – i kdyby to měla být jen předsíň.

Byl jsem na večírcích, kde se od hostů očekávalo, že budou zticha po dobu scénky, kterou někdo začal. Jinde je možné se i po dobu scénky potichu bavit.vByl jsem na večírcích, kde výše uvedená „bezpečná zóna“ znamenala jen to, že tam nikdo nebude AKTIVNĚ nic provozovat. To ovšem neznamená, že by i v „bezpečné zóně“ někteří hosté nechodili nazí, v provazech či řetězech nebo tematickém oblečení – znamená to jen, že tak, jak byli, jen seděli, jedli, tančili, bavili se, ale neúčastnili se scének. Na jiných večírcích se od hostů, kteří se zdržují v „bezpečné zóně“, očekává, že budou oblečení, takže když na dveře zaklepe soused, může se mu zdát, že se v domě nic zvláštního neděje.

Byl jsem na večírcích, kde byla ke vstupu nutná občanka, jako doklad zletilosti, nebo podpis seznamu pravidel. Mnoho párty je jen pro zvané, a u vchodu někdo odškrtává jména ze seznamu připraveného hostitelem. Jinde je možno s sebou vzít známé, aniž by jste to hostiteli museli dát předem vědět. Některé večírky (zejména ty, které se konají u příležitosti velkosrazů v oblasti San Francisca), jsou přístupné každému (kdo má placku srazu).

Byl jsem na večírcích, kde hostitel nemá nouzi o místo a není vybaven dostatečným množstvím rozměrnějších pomůcek, takže vyzve hosty, ať si donesou bondážní rámy, lavice atd. Jinde je prostor omezený, hosté si musí vystačit s tím, co najdou na místě.

Byl jsem na večírcích, kde byly pod stropem solidní závěsy, a kdo chtěl, donesl si závěsná pouta apod. Jinde prakticky není možnost něco takového provádět.

Byl jsem na večírcích, kde hostitel nabídl hostům část své výbavy (důtek, bičů, plácaček). Jinde musí mít každý host vlastní. Je tak snazší přehled o tom, který dolejšek dostal čím do těla. (Host by se měl jiného hosta zeptat, jestli si může půjčit některou z jeho pomůcek. Pokud byla pomůcka potřísněna krví, musí se to dozvědět majitel.)

PÁR OBZVLÁŠTĚ PĚKNÝCH MOMENTŮ

Co může hostitel udělat pro to, aby se hosté necítili nesví? Například, pokud je na párty přítomno pár lidí, kteří se v tematice zatím tolik neorientují, pomůže jim tím, že předem domluví „exhibiční“ vystoupení – scénku, na kterou se všichni budou moci podívat, a která párty „rozjede“. Kromě toho má tímto způsobem hostitel možnost naznačit (kromě slov), jaká zábava je přípustná. Já osobně měl velké štěstí v tom, že jsem na jedné z prvních párty, kterých jsem se účastnil, zažil VELMI působivé jemné bičování. Do značné míry mě to podpořilo v mém osobním vývoji, když jsem na vlastní oči viděl, že BDSM může být V PRAXI takové, jak jsem o něm dříve JEN SNIL.

Neuvěřitelně moc mě dostalo, když jsem přišel na večírek, kde sex a pohlavní styk nebyly tabu. Hostitel s místním odvážlivcem a zároveň odborníkem domluvil, že na začátku párty proběhne lekce bezpečného sexu. Nikdo nikoho nenutil, aby během večírku předvedené praktiky dodržoval, nicméně na konci přednášky všichni věděli, jak se rozhodnout pro riziko nebo pro bezpečí. (Kromě toho jsem se dozvěděl, že styk s kondomem je mnohem příjemnější, když dáte lubrikační gel DOVNITŘ. Nemyslete si nikdy, že se už nemůžete naučit nic nového.) Opravdu fajn moment.

Někteří hostitelé chtějí, aby jim hosté, kteří plánují delší, komplikované nebo „extrémní“ scénky, dali dopředu vědět, co chystají. Hostitel se na to může připravit. Někdy je tento fakt zmíněn v pozvánce nebo e-mailu, který se rozesílá těsně před konáním akce. Hosté, které konkrétní praktika velmi láká nebo naopak odpuzuje, podle toho mohou upravit svůj program. (Z jedné obzvláště vydařené akce jsem se vypařil o den a půl dřív, protože jsme byli upozorněni na to, že se bude konat scénka, u níž jsem se domníval, že bych u ní neměl být, pokud mám přežít. Hostitel mi prokázal VELKOU SLUŽBU tím, že všechny předem upozornil, co se chystá. Nezůstalo tam málo lidí, ale já mezi nimi nebyl.)

SHRNUTÍ

Hostitelé mají určité limity, dané jejich bydlištěm, osobní situací atd. Prožívají nálady, mají konkrétní zájmy a to vše se navíc časem mění. Hostitel tedy od hostů očekává a pro hosty připraví pokaždé něco jiného. Zároveň i každý host je jiný.

Od každém večírku hostitel něco čeká – tato očekávání bývají poměrně KONKRÉTNÍ. Dobrý hostitel tato očekávání sdělí pozvaným předem. Dobrý host buď nepřijede nebo tato očekávání splní.

Bavte se dobře! Já se bavím…

Zpět na hlavní stránku

Zpět na stránku, odkud jste přišli (např. sekce, seznam textů, obrázková mapa...) - alt+šipka vlevo v IE, klepnutí myší na šipku "Zpět" v adresním pruhu prohlížeče