Tomáš Kudrna, původní autor tohoto webu, dne 4. června 2016 tragicky zahynul při leteckém neštěstí.
Jeho web je zachováván v původním stavu coby historický dokument a na jeho památku.

Recenze knihy Poznejme svého koně

Autor recenze: (c)1999 Tom

Autorka knihy: Marie-Luise von der Sode (ne Sade :-)

Tato stránka (text původního článku nebo překlad cizojazyčného originálu pro stránku tom-bdsm.cz) je autorským dílem a její kopírování, s výjimkou kopírování pro osobní potřebu jednotlivců, je bez předchozího písemného souhlasu autora zakázáno. Toto NENÍ svolení s kopírováním na "osobní" nebo soukromé stránky.

Vstupní strana webu: tom-bdsm.cz. Přijďte zas! Dejte si záložku (v IE Ctrl+D)

Knihu "Poznejte svého koně" jsem sháněl velmi dlouho. Nevěděl jsem, že sháním právě ji,hledal jsem knihu o péči o koně, kterou bych mohl využít pro ponyplay (pro ty, kdo na tytostránky zabrousili náhodou - ponyplay je "disciplína" BDSM, kde jeden z partnerů představujekoně nebo poníka a druhý cvičitele nebo jezdce. Lidští poníci nebo koně mohou chodit po dvounebo po čtyřech, hodně nebo málo svázaní, vybavení pomůckami a výstrojí přizpůsobenou podlevýstroje skutečných koní, mohou se učit tomu, co skuteční koně, tj. jízdě pod sedlem, v zápřahu,drezúře, dostihům atd. atd.). A právě tato tenká kniha, která se snaží čtenářům pomoci hledatodpovědi na 50 základních otázek, které si při práci s koněm mohou položit, mi pod dlouhé doběposkytla, co jsem tak dlouho nemohl najít.

Kniha má 101 stran, 1 strana je předmluva autorky a 50x2 strany jsou věnované jednotlivým otázkám.U každé otázky je vždy krátký dotazník, který si můžete vyplnit a zjistit, nakolik jsou vaše obavy či pocityuvozené danou otázkou pravdivé, dále výklad faktů s otázkou souvisejících, ilustrace a závěrečná doporučení,co pro koně a pro sebe můžete udělat nebo jak situaci zlepšít.

Kromě čistě technických otázek péče o koně se autorka věnuje velmi citlivě i vztahu zvířete a člověka.A zde se do hry dostává ponyplay, potažmo BDSM jako takové. V rámci recenze si dovoluji přepsat textúvodní otázky z této skvělé knihy. Možná vás při čtení stejně jako mě napadne, že uvedené rady se netýkajíjen skutečných koní, ale i těch z našich lidských partnerů, které jako koně cvičíme...

---

Ukázka z knihy Poznejte svého koně od Marie-Luise von der Sode, český překlad Kateřina Brůnová,odborná revize RNDr. Helena Kholová, odborná redaktorka Pavla Čermáková, vydal Granit s.r.o., NadCementárnou 12, 147 00 Praha 4 v roce 1996, ISBN 80-85805-41-3.

Míváte pocit harmonického souznění mezi vámi a vaším koněm?

1. Po namáhavém tréninku jste vy i váš kůň zpocení, unavení a vyčerpaní.
2. Vždy rádi čistíte svého koně a jemu se to také líbí.
3. Když si jdete pro svého koně do výběhu, většinou již vám jde naproti.
4. Při pohledu z očí do očí cítíte hlubokou vzájemnou důvěru.
5. Rádi se touláte se svým koněm po polních cestách, loukách a lesích.
6. Rychlý cval pro vás znamená příjemnou změnu, cítíte, že vašemu koni působí radost.
7. Při lonžování nebo procházkách na vodítku míváte pocit vzájemné sounáležitosti, o který se snažíte i při jízdě.
8. Existují mezi vámi rituály, které oba znáte a dodržujete.
9. Váš kůň rozumí vašim pocitům a reaguje na ně. Poznáváte tak lépe sami sebe.

Čím více otázek zodpovíte kladně, tím silnější je harmonický vztah mezi vámi a vaším koněm.

U každého jezdce, ať amatéra nebo profesionála, bylo na počátku první setkání s koněm. Vznikla v nástouha více se koním věnovat a strávit s nimi část života.

V jedné indiánské báji je kůň popisován jako učitel lidí. Pomáhá jim zůstat ve svazku se zemí a zároveňdává pocit síly, dálky a volnosti.

Po tisíciletí na sebe byli koně a lidé ve vývoji kultur odkázáni.

Z hlediska emocí se jezdci splňuje potřeba "být nesen". Lidskému zdraví a duševní rovnováze rovněž prospívápohyb, rytmus a tělesné teplo koně. Proto má stále větší význam terapeutické ježdění.

(Obrázek: cirkusová drezura předvádí poslušnost a vzájemnou důvěru. Zde se kůň klaní publiku.)

Doporučení:

Pokud váš kůň chodí v jízdárenském provozu a přijde do styku s mnoha lidmi, můžete si vymysletvlastní, opakující se rituál. Můžete ho například na uvítanou vždy poškrábat na stejném místě, kd to má zvlášťv oblibě. Pokuste se věnovat mu trochu času, než před jízdárenskou hodinou nasednete.

Záleží jen na vás, jakého trenéra si vyhledáte, pokud váš kůň potřebuje obsedlat nebo absolvovat základnívýcvik. Buďte při výběru opatrní a dbejte na to, aby se i mezi nimi vytvořil harmonický vztah.

Chcete-li získat hlubší citový vztah ke svému koni, posaďte se k němu vždy na pár hodin do boxu nebona pastvinu. Sledujte ho, snažte se s ním navázat užší psychický kontakt pomocí vzájemné komunikacea vaší představivosti.

Vzpomeňte si na zvlášť pěkné okamžiky vzájemného soužití: poslední vyjížďka za krásného počasí,která se vám oběma tak líbila, poslední "hodina mazlení", jarní den, kdy váš kůň poprvé cválal s ostatnímipo výběhu...

Zpět na hlavní stránku

Zpět na stránku, odkud jste přišli (např. sekce, seznam textů, obrázková mapa...) - alt+šipka vlevo v IE, klepnutí myší na šipku "Zpět" v adresním pruhu prohlížeče