Tomáš Kudrna, původní autor tohoto webu, dne 4. června 2016 tragicky zahynul při leteckém neštěstí.
Jeho web je zachováván v původním stavu coby historický dokument a na jeho památku.

Autor: Silence,její web

Překlad: (c)1998 Tom

Tato stránka (text původního článku nebo překlad cizojazyčného originálu pro stránku tom-bdsm.cz) je autorským dílem a její kopírování, s výjimkou kopírování pro osobní potřebu jednotlivců, je bez předchozího písemného souhlasu autora zakázáno. Toto NENÍ svolení s kopírováním na "osobní" nebo soukromé stránky.

Vstupní strana webu: tom-bdsm.cz. Přijďte zas! Dejte si záložku (v IE Ctrl+D)

Subinka v horečnatých snech

Horečnaté sny, o kterých se zmiňuji v názvu, jsou stavem mysli, do něhož se dříve nebo později dostane každý submisiv (nemusí to být žena). BDSM má mnoho společného se závislostí, zejména způsob, jakým si dokáže zahrát s vaší psychikou. Z této perspektivy mohou být zmiňované horečnaté sny abstinenčními příznaky. Děsivé na tom je zejména to, že subinka třeba ani nikdy nezažila reálnou D/s BDSM scénku, a přesto do tohoto stavu mysli upadne. Obecně lze vysledovat, že subinka učiní se svou submisivitou první zkušenost dávno předtím, než se pustí do D/s scénky. Mnoho subinek si vybavuje zasuté „touhy“ a nekonkrétní „potřeby“, které se často objevují v raném dětství. Tyto pocity mohly být přítomny, ačkoliv nebyly subjektem nikdy dříve uznávány a ten se nad nimi otevřeně nezamýšlel. Subinka v mnoha případech na zdroj svých pocitů neumí „ukázat prstem“, prostě se jen neklidně zmítá a občas frustrovaně vybuchne.

Poté, co subinka „objeví“ D/s BDSM komunitu, často pocítí „vypětí“ vzrušení. Najednou se jí zdá nebo cítí, že právě tohle je zdroj všech těch pocitů. Procitnutí může být jak pozitivní tak i negativní. U mnoha subinek následuje nejprve období popírání, vzteku, odporu, strachu, váhání, šílených nerozvážností a nadějí. Všechny uvedené emoce se objevují naráz a vyvolávají zmatek a úzkost. Najednou se prostě zdá, že všechny události a motivace, které subinka celá léta cítila, dávají smysl, všechny ty vzorce chování, drobné náznaky a nevysvětlitelné úlety jsou najednou vidět v jiném světle. Náhle je jasné, co vedlo k nejrůznějším dříve nevysvětlitelným rozhodnutím a subinka vidí svoji minulost, současnost a zároveň minulost a současnost ostatních úplně jinak. Začne tyto nové podněty zpracovávat a teprve pak si uvědomí, že to, co jí léta nedalo spát, je na dosah. Ne nějak vágně, ale zcela konkrétně, v dohledné době.

Co se děje potom? Šílený úprk nebo přímo závod s časem – „najít“ toho pravého, který by tyto dlouho neukojené potřeby uspokojil - spolu se snahou najít k tématu co nejvíc informací. Právě v tomto okamžiku často přichází horečka. Jedná se o stále silnější a sílící pocit, že „potřebuji“. Subinka může zjistit, že se pro ni životní prioritou stalo nalezení toho, “co jí chybí“. Může se proto chovat iracionálně, nesprávně se rozhodovat, ukvapovat se, jednat impulzivně a obecně řečeno dělat blbosti. Subinka v horečce je nejzranitelnější a nejvíc vydaná na pospas těm, kteří si ji nezaslouží. Subinka snadno podlehne, snadno se „zamiluje“, snaží se úplně se rozdat a zaplnit tak prázdnotu, kterou cítí ve svém životě.

Kontakt s dominantem, jakýmkoliv dominantem, naprosto uchvátí její pozornost.

Prvním darem, kterého se subinka obvykle vzdává, je zdravý rozum. Subinka zjistí, že existuje jakási komunita, objeví, jak vzrušující to celé je a zdá se jí, že „našla svůj domov“. Snadno pak podlehne své „touze“ a vrhne se okolo krku prvnímu, kdo se připlete do cesty a zdá se být „tím pravým“. Subinka investuje vše, věří všemu a vrhá se po příležitosti. Často později zjistí, že to celé bylo úplně jinak, udělá nepříjemnou zkušenost a stáhne se, aby zjistila, co na tom novém světě není v pořádku.

Subinka, která přeruší kontakt s dominantem, pomalu ale jistě sklouzne do stavu „říje“. Podle mě je to přirozená reakce, kterou subinka dává najevo, že je k dispozici a potřebuje partnera. Měla bych také podotknout, že zážitky z D/s vztahu jsou v mnoha ohledech návykové. Přirozená euforie, kterou subinka zažívá během scénky, může vzbudit hlad po dalším zážitku. Je to přesně stejné, jako s každou jinou drogou, stejné příznaky, naprosto stejné.

Subinka v „říji“, před tím, než naplno propukne nové kolo horečky, je často velmi okouzlující, snaží se zavděčit a všemožně se přizpůsobit. Stane se zrcadlem zjevných „potřeb“ dominanta, se kterým se právě potkala. Chce být jeho příští dokonalou partnerkou. Ačkoli většina subinek v tomto okamžiku nechce lhát, mnoho z nich prostě říká jen část pravdy. Jedna mi řekla, "musíš mi položit tu správnou otázku". To vede k mnoha problémům, z nichž častý je případ, kdy se subinka spojí s dominantem, který se k ní vůbec nehodí.

Jak jsem uvedla výše, horečka se může dostavit kdykoli a to i opakovaně. U subinek, které už mají nějaké zkušenosti, může být ještě silnější. Mají potřebu, kterou vnímají jako touhu podlehnout, a díky svým zkušenostem přesně vědí, jak by toho dominant mohl dosáhnout. Rozdíl je v tom, že zkušená subinka už ví, jaká část jejích potřeb na ni doléhá. Mnoho z nich se naučí chodit za dominantem, ke kterému se emočně nevážou ale věří mu jako dobrému příteli a požádají ho o fyzické uvolnění (sjedou si scénku). Mnoho dominantů (zkušených) rádo pomůže subince, kterou dobře zná a ví o ní, že jí uvolnění tohoto vnitřního přetlaku umožní opět fungovat v běžném životě a najít si partnera. Pokud se taková scénka uskuteční, mimo jiné to snižuje subinčinu zranitelnost.

Z hlediska dominanta je lepší stýkat se jen s těmi, kdo jsou zjevně při smyslech. Pro dominanta je proto velmi důležité naučit se rozeznávat příznaky horečky subinek a při diskusi s novou partnerkou vycházet raději z toho, že její úsudek může být ovlivněn. Proto jsou důležité podrobné otázky. Dominant by také ze začátku neměl naznačovat, co očekává. Tak je pravděpodobnější, že subinka ukáže, o co jí jde, a nevyužije dominantových náznaků k tomu, aby se přizpůsobila jeho předpokládaným potřebám. Ano, hovořím o tom, že dominant by měl zjistit, co subinka chce, a nesnažit se jí nabízet nebo ji přímo nutit k tomu, co chce sám. Zjistí tak lépe, jaká subinka ve skutečnosti je.

Navíc věřím, že by dominant subinku neměl nechat, ať mu hned svěří svou submisivitu. Měl by požadovat rozhovor rovného s rovným. Subinka by si měla zasloužit právo oslovovat dominanta formálním titulem, a rozhodně až za nějakou dobu. Příklad? Nejsem Paní pro každého! Pokud někomu dovolím, aby mě tak oslovoval, pak je to známka toho, že pro mě hodně znamená.

Pokud se dominant chová tak, jak je popsáno výše, činí subinku méně zranitelnou. Je to jako by s ní seděl u kávy a dopřál jí čas, aby se pořádně probudila. Připadá vám to nelogické? Jde také o to, že já jako dominant rozhoduji o tom, kdo se mi podvolí, a nenechám subinku, aby mě nutila k tomu, abych jí ovládala. Jasné?

Zpět na hlavní stránku

Zpět na stránku, odkud jste přišli (např. sekce, seznam textů, obrázková mapa...) - alt+šipka vlevo v IE, klepnutí myší na šipku "Zpět" v adresním pruhu prohlížeče