Tomáš Kudrna, původní autor tohoto webu, dne 4. června 2016 tragicky zahynul při leteckém neštěstí.
Jeho web je zachováván v původním stavu coby historický dokument a na jeho památku.

Terrierovy pletené kožené důtky

Autor: (c)2001 [email protected]
Chcete na tyto stránky také přispět? Napište mi na kontakt uvedený nahoře na vstupní stránce tohoto webu. Tato stránka (text poskytnutý autorem pro zveřejnění na tomto webu nebo překlad cizojazyčného originálu pro stránku tom-bdsm.cz) je autorským dílem a její kopírování, s výjimkou kopírování pro osobní potřebu jednotlivců, je bez předchozího písemného souhlasu autora zakázáno. Toto NENÍ svolení s kopírováním na "osobní" nebo soukromé stránky.

Vstupní strana webu: tom-bdsm.cz. Přijďte zas! Dejte si záložku (v IE Ctrl+D)

Úvod o symbolice a významu důtek v SM vám nabízí návodna výrobu důtek s koženými prameny nebo návod navýrobu důtek s prameny z provazu. Tyto důtky vznikly díky šikovnosti a touze človíčka, který si říká[email protected]. Porovnejte jes těmi, kterými se inspiroval, viz článek Profi důtky - koupené.

Obrázky terrierových vlastnoručně vyrobených důtek - nejsou nádherné? Celkový pohled a Detail.

Devítiocasá kočka


Dotazy: [email protected]

Materiál:
2 mm kůže velikosti 120 cm x 27 cm (prameny), 2 x 4,5 cm x 40 cm (obtočení rukojeti)
22cm dlouhý kus z násady na hrábě (rukojeť) průměr 3cm
7 ks ozdobných čalounických hřebů
cca 20 ks malých hřebíčků dlouhých 1,5 cm

Nářadí: ostrý nůž (skalpel), nůžky, kladívko, lepidlo Chemoprén, a šikovné ruce

Postup:

Kůži velikosti 120cm x 27cm rozřežu nebo rozstříhám (doporučuji stříhat, je to časově náročnější ale přesnější) na 18 proužků 1,5cm širokých a 120cm dlouhých. Tyto proužky rozstřihneme ještě jednou na dva proužky 0,75cm široké. Nerozstřihnu je však až do konce. Nechám 4 cm od konce celé (můžete rozstřihnout i do konce, ale potom si je musíte při pletení spojit uzlíkem). Tím jsme dostali základ na výrobu pramenů.

Vezmeme dva proužky, přiložíme je k sobě nerozstřihnutými konci (hladkou stranou od sebe). Dostaneme llll proužky( označme si je 1,2,3,4). Pramen č.1 podvlečeme (doprava) pod ostatními, dostaneme 2,3,4,1. Pak proužkem č.1 přeložíme č.4 shora, dostaneme 2,3,1,4. Č.3 položíme přes č.1, dostaneme 2,1,3,4. To samé teď provedeme zrcadlovitě. Pramen č.4 podvlečeme ( doleva) pod ostatními (4,2,1,3), přeložíme ním č.2 shora (2,4,1,3) č.1 položíme přes č.4 (2,1,4,3,). Po každé cyklu spletený pramen promneme v prstech, tím dostaneme pramen ve tvaru trubičky.Tento postup budeme opakovat tak dlouho až zjistíme, že jsme na konci. Dílčí proužky každého pramene slepíme k sobě. Prameny mnou vyrobených důtek jsou dlouhé 95 cm, tedy pletením se zkrátily o 25 cm. Výsledná délka závisí hodně na tom jak při pletení jednotlivé prameny utahujete. Čím víc je utahujete tím jsou méně ohebné, tvrdší a taky bolestivější. Nemusíte dodržet rozměry proužků. Můžete je mít širší, delší (nevím ale koho by jste tím chtěli mlátit), nebo užší, kratší. Fantazii se meze nekladou.

Do jednoho konce rukojeti shora vyřízneme kříž (+) hluboký 1,5 cm. Šířka zářezu se pohybuje podle použité tloušťky kůže (2mm kůže tak 8mm široký zářez). Do každé strany kříže vlepíme jeden pramen, pátý pramen vlepíme doprostřed. Všechny můžeme pro jistotu ještě pojistit hřebíčkem přes madlo. Zbývající čtyři prameny přilepíme symetricky po obvodě madla a opět pojistíme hřebíčky. Nyní dva zbývající kusy kůže (4,5 x 40) přilepíme k sobě delší stranou s mírným přesahem (6-8 mm, vytvoří nám plastický povrch, lépe se drží v ruce) a pod úhlem 45 stupňů rukojeť obtočíme a přilepíme opět se stejným přesahem. Přechod mezi prameny a rukojetí je zatím vidět. Ze zbytků kůže přilepíme pásek (široký asi 1,5cm) na přechod. Zřejmě se Vám nepodaří docílit úplné přilepení pásku mezi jednotlivými prameny. Pomůžete si čalounickými ozdobnými hřeby, které přibijete do pásku mezi jednotlivé prameny. Opačný konec rukojeti potáhnete kůží a přilepíte. Přechod mezi potáhnutou rukojetí a potáhnutým koncem vyřešíte stejně jako v předcházejícím případě.

Přeji příjemné mlácení s láskou a rozkoší svou vlastnoručně vyrobenou devítiocasou kočkou.[email protected]

Zpět na hlavní stránku

Zpět na stránku, odkud jste přišli (např. sekce, seznam textů, obrázková mapa...) - alt+šipka vlevo v IE, klepnutí myší na šipku "Zpět" v adresním pruhu prohlížeče