Tomáš Kudrna, původní autor tohoto webu, dne 4. června 2016 tragicky zahynul při leteckém neštěstí.
Jeho web je zachováván v původním stavu coby historický dokument a na jeho památku.

Tato stránka (text původního článku nebo překlad cizojazyčného originálu pro stránku tom-bdsm.cz) je autorským dílem a její kopírování, s výjimkou kopírování pro osobní potřebu jednotlivců, je bez předchozího písemného souhlasu autora zakázáno. Toto NENÍ svolení s kopírováním na "osobní" nebo soukromé stránky.

Vstupní strana webu: tom-bdsm.cz. Přijďte zas! Dejte si záložku (v IE Ctrl+D)

Vhodná drezůra pro dvounohé koně

Autor: (c)2001 Kai, organizátor PetWeeku, s mailem [email protected].
Překladatelka: mulfonek.
Než vás napadne vystavit článek jinde, požádejte o schválení Kaie (muflonka není autorka článku a Kai svolil jen s umístěním na našem webu, stejně jako jsou CD s fotkami a videi z PetWeeku určena jen účastníkům akce).
Překladatelka mě vyzvala k opravě případných chyb, ale v článku žádné nejsou. Kaie jsem viděl na PetWeeku, ví, co dělá (Pozn. z budoucnosti: poté jsme ho viděli ještě 2x, pořád to platí, s dodatkem - jeho Paní je velmi příjemná a šikovná)

Související články o drezúře a ježdění:
Kaiův/Muflončin článek pony + sulka (s mými poznámkami), můj článek generální oprava sulky,.jehož druhá (a o něco delší) polovina se věnuje povelům při drezúře i jízdě, dále zcela nový článek výroba sulky pro jízdu v terénu a původní výroba sulky (tento článek je skoro 3 roky starý a obsahuje odkazy na další verze sulky a pomůcek pro ponyplay).

Jednoduchá cvičení

Tato cvičení jsou určená pro dvounohé pony, kteří jsou na uzdě. Jezdec může jít vedle nebo za koněm, nebo klidně sedět na ramenech, to se musí každá dvojice rozhodnout sama. Na čtyřech nohou jsem tato cvičení, lidská pony, neviděl provádět, proto bych byl vděčen za odpovídající komentář.

S jedním dvounohým pony můžeme provádět mnoho cvičení poslušnosti určených pro čtyřnohé koně. Stejné pokyny jako u drezůry se mohou používat i při jízdě v zápřahu.

Krok, vysoký krok, klus a zastavení

V kroku jde pony pomalu vpřed. Je veden pomocí mlaskání a uzdou na ramenou nebo pomocí udidla, záleží na domluvě. Kůň jde poté kupředu dokud není zastaven.

Více koňsky vypadá krok, když je krok nohy prováděn do půlkruhu nebo do paraboly. Tzn. Chodidlo skoro kolmo zvednout a jako při stoupání do schodů položit zpátky na zem. Nejlépe přitom našlápnout na přední nohu, ne jako slon v porcelánu.

Zrychlovat může jezdec mlaskáním nebo povolením opratí. .

Chůze v kruhu

K tomu se musí vzít opratě během pohybu jen lehce na stranu (lehký tah), na to se musí Pony obrátit. Podle principu, že koníkovi se povolí tlak, případně následuje zatáhnutí.

Dokud tahání trvá točí se pony každým krokem požadovaným směrem. Když tahaní povolí pokračuje koník stejným směrem. Někdy bude tah silnější, tím ostřeji se musí koník každým krokem točit.

Ale pozor! Žokej a jezdec často podcení účinek jejich síly. Většina pony už dobře zpozoruje lehké zatáhnutí. A proto je lepší opratě nechat v klidu a dávat jen lehké signály, než hektické trhání, to pony jen plete.

Chůze krokem vzad

Jezdec zaujme postoj a opratěmi táhne nepřetržitě zpět. Jakmile koník diky povolenému tlaku, položí jednu podkovu vzad a druhou ji následuje, nechá jezdec opratě v klidu. Od pony se očekává, že zůstane stát ve správném postoji. Tohle se nechá opakovat podle chuti. Při opakovaném zatáhnutí musí jít pony plynule vzad.

Variantou je otěže utahovat nerovnoměrně. Tím se může koník vést směrem vzad i v zatáčkách.

U čtyřnohých koní se chůze vzad často používá k navrácení koncentrace koně na jezdce či vozku. Chůze vzad je u čtyřnohých koní totiž komplikovanější a nebezpečnější než pro lidi, kteří se můžou ohlížet vzad.

Cvičení krasojízdy (parkuru)

Tento parkur byl součástí závodní přehlídky během Pet Week 2001. Povolené vybavení pro pony je ohlávka, udidlo a opratě a pokud je možno tak jezdecký bičík. Nesmějí se vydávat žádné mluvené povely, pouze "tsk, tsk" (hyjeeeee hyjeeeee?) pro zahájení jízdy je dovoleno. Koník nesmí opustit vymezený prostor pro parkur. Vozka smí jít podle oblíbenosti za ním nebo vedle něj, dokonce může jít i za ohraničení.

Krasojízda se skládá z následujících cvičení:

0) Nástup ke krasojízdě. Jezdec přivede koníka na startovní čáru.

1) Základní postavení. Koník stojí čelem ke středu soutěžní plochy. Toto nasměrování se ještě nehodnotí. Hodnocení začíná startovním pokynem ve směru ke středu pole. Pony musí jít krokem.

2) Zastavení. Koník musí na tomto bodě zastavit. Jeho nohy jsou vedle sebe. Po zastavení se pokračuje v cestě.
Ohodnocení: nezastavení - 0 bodů; Nohy nejsou souběžně - 1; nohy souběžně - 2.

3) Obkreslení rohů. Všechny čtyři rohy musí byt obkresleny co možná nejlépe až k příští figuře.
Ohodnocení: Za každý skvěle obejitý roh - 1 bod.

4) Obkreslení kruhu. Kruh musí být předveden co možná nejkulatější a nejstejnoměrnější.
Ohodnocení: žádný kruh - 0; kruh není kulatý - 1; jako podle kružítka - 2 body.

5) Prudká zatáčka a zrychlení (trysk). Koník prudce zrychlí a přeběhne rychle soutěžní pole a co možná nejpřesněji opíše úhlopříčku.
Ohodnocení: správně provedená zatáčka - 1; úhlopříčka rovná a přesná - 1;
kontrolovaná rychlost - 2 body.

6) Běžná rychlost a prudká zatáčka. Koník musí zpomalit a správně prudce zatočit za roh.
Ohodnocení: krásně obkreslený roh - 1 bod.

7) Chůze krokem vzad. Koník bude zastaven a musí provést třikrát podle signálu opratěmi krok vzad.
Ohodnocení: zastavení - 1; chůze vzad - 1; 3 kontrolované kroky vzad - 1 bod.

8) Obkreslit číslice osm. Oceněna bude přesnost kroužků. Číslice musí být umístěna vplném čtverci vpravo nahoře soutěžního pole.
Ohodnocení: krásně obkreslená číslice osm - 4 body.

9) Konec. Po následujícím obejití rohu (1 bod) končí krasojízda ve středu soutěžníhopole. Vozka (Jezdec) se otočí směrem k porotě.
Ohodnocení: nezastavení - 0; nohy nejsou souběžně - 1; nohy v základní pozici (souběžně) - 2.

Následně může být uděleno až pět bodů za soulad, chování a držení těla. Tak budou oceněny obzvláště vysoké kroky, plynulé přechody z figury do figur a dobrovolnost reakcí na pokyny.
Maximální počet bodů je tedy 21 + 5 = 26 bodů.

Zpět na hlavní stránku

Zpět na stránku, odkud jste přišli (např. sekce, seznam textů, obrázková mapa...) - alt+šipka vlevo v IE, klepnutí myší na šipku "Zpět" v adresním pruhu prohlížeče