Tomáš Kudrna, původní autor tohoto webu, dne 4. června 2016 tragicky zahynul při leteckém neštěstí.
Jeho web je zachováván v původním stavu coby historický dokument a na jeho památku.

Autor: Mistress Steel

Překlad: (c)2000 Tom

Tato stránka (text původního článku nebo překlad cizojazyčného originálu pro stránku tom-bdsm.cz) je autorským dílem a její kopírování, s výjimkou kopírování pro osobní potřebu jednotlivců, je bez předchozího písemného souhlasu autora zakázáno. Toto NENÍ svolení s kopírováním na "osobní" nebo soukromé stránky.

Vstupní strana webu: tom-bdsm.cz. Přijďte zas! Dejte si záložku (v IE Ctrl+D)

Obřad nasazení obojku

Další články jiných autorů na stejné téma: Obřad nasazení obojku 2 a Obojky a tradice

Od: Mistress Angelic [mailto:[email protected]]
Datum: Thursday, October 21, 1999 6:46 PM
Do konferencí: [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]

Věc: [1_BDSM_Stories] Fwd: [4BiddenDesires] BDSM a obřad nasazení obojku.

Od: "Mistress Angelic"

Odebírám zprávy i z jiných konferencí a napadlo mě, že tuhle věc prostě musím dát dál, ostatním k přečtení. Připadá mi to velmi poučné.

Sherrie aka Mistress Angelic

~ BDSM ~

Autorka textu: Mistress Steel
Komentujte, mailujte: [email protected] mailto:[email protected]

OBOJEK NA ZVÁŽENOU

Členové D/s komunity často hovoří o rituálu nasazení obojku. Nejde o prázdná slova, jde o to, že nasazením obojku může začít vztah mezi dominantem a submisivem. Pro přívržence D/s může mít obojek stejnou váhu jako snubní prsten. Může znamenat, že se jejich vztah rozvinul natolik, jako by tomu mělo být, než lidé vstoupí do manželství. V době nedávno minulé až současné (jinak řečeno od té doby, co máme internet) jsme svědky toho, jak je tento rituál znevažován, zneužíván a dělá se z něho cosi nahodilého, přechodného, nevýznamného. Ti, kdo to s D/s myslí vážně, by proti tomuto trendu měli aktivně bojovat a vysvětlovat těm, kdo teprve začínají, jak tato tradice vznikla a jaký význam původně měla.

Zaprvé hned ze začátku řeknu, co si myslím. Nasazování obojku se jako rituál nedá provádět jinak, než v reálu. Ruka držící obojek je skutečná, ostatní přítomní jsou skuteční, rituál je skutečně formálním rituálem, slavností, radostnou událostí. Neženíte se a nevdáváte se online, ani po telefonu a není důvod, proč by to s nasazením obojku mělo být jinak.

Jako první dostane submisiv od dominanta „Obojek na zváženou“. Termín pochází od Old Guard Leather, tj. BDSM klanu, který přišel s krédem „Safe, Sane and Consentual“ (bezpečně, s rozvahou, po vzájemné dohodě). Tento obojek se nasazuje na začátku vztahu. Nemusí jít přímo o obojek, může se jednat i o jiný symbol představující vztah – náramek, řetěz okolo pasu, kotníku nebo jiný symbol. Někdy se musí přizpůsobit okolnostem, např. povolání submisiva, práci, do níž chodí atd. Jindy o výběru symbolu rozhodne přání dominanta a jeho sklony. Tradičním materiálem pro výrobu obojků na zváženou je modrá kůže. Nejde o to, jestli světlá či tmavá, ale měla by být modrá.

Dominant tím, že submisivovi nabídne obojek na zváženou, vyjadřuje, že si přeje další prohloubení vztahu na něco víc, než pouhé vzájemné setkávání se nebo pouhý vztah hořejšku a dolejšku. Nabídka obojku je vážná věc, která vyjadřuje záměr a zájem dominanta o submisiva. Submisiv, který tento obojek přijme, vyjadřuje stejné odhodlání a vážnost svých záměrů s dominantem. Pokud se uskuteční rituál s předáním obojku, ostatní členové komunity vědí, že dominant a submisiv chtějí jeden druhého, chtějí vážný vztah. Pokud na submisivovi vidíte obojek na zváženou, měli byste zanechat pokusů získat ho pro sebe a nechat ho, ať se sám rozhodne, zda má nebo nemá skutečný zájem o toho, od koho obojek přijal. Neměli byste se ho po tu dobu snažit získat pro sebe.

Samozřejmě všichni víme, že nové vztahy jsou křehké a zranitelné. Pokud chcete novým vztahům dát šanci, respektujte ten modrý obojek, pokud ho na někom uvidíte. Obojek na zváženou neznamená, že by si dominant a submisiv již vybrali partnera na celý život a rozhodli se s ním žít. Má podobný význam, jako když si naše „normální“ protějšky koupí prstýnky. Ještě ne zásnubní, ještě ne snubní.

Pokud se dominant či submisiv po nějaké době rozhodnou, že ve vztahu nebudou pokračovat, může jeden či druhý „vycouvat“, aniž by to bylo vykládáno, jako že zklamali. Pokud má submisiv o obojek přijít (nezávisle na tom, kdo vztah ukončil), je důležité, aby si ho sám sundal a vrátil dominantovi. Submisiv si obojek ponechá pouze pokud se jeden či druhý partner několikrát pokusil o to, aby se obojek vrátil dominantovi, a nestalo se tak. Jinými slovy, obojek na zváženou je majetkem dominanta. Koupí ho nebo vyrobí nebo si nechá vyrobit dominant, a to pro sebe. Pokud vztah skončí, musí se obojek vrátit majiteli. Pokud dá dominant submisivovi dárek, musí mu jasně říct, co je dárek a že se v případě ukončení vztahu nemusí vracet. Nechat si svévolně obojek je velmi nezdvořilé.

Aktivní snaha jiného dominanta navázat kontakt se submisivem, který nosí obojek na zváženou, je hrubým porušením pravidel. Může se velmi negativně projevit na to, jak takového člověka vnímají ostatní (v reálu). Tradice naší komunity si zaslouží stejnou úctu, jako kterékoliv jiné tradice. Ti, kdo je aktivně porušují či znevažují, dávají sami o sobě vědět, že ke komunitě nepatří, nebo na ní jen parazitují. Pokud jste jedním z nich, bude lepší, když se vrátíte do svého světa, kde čest neexistuje, upřímnost není možná a důvěru najdete leda tak ve slovníku.

VÝCVIKOVÝ OBOJEK

Výcvikový obojek následuje po obojku na zváženou. Dominant tento obojek nabídne submisivovi poté, co spolu nějakou dobu byli, probrali, jací jsou, co je baví, o co jim jde, jak chtějí žít a již vědí, jestli se k sobě hodí. Nasazením výcvikového obojku vztah přechází do další, ještě vážnější fáze. Dominant a submisiv již pravděpodobně řeší běžné otázky související se soužitím, začali praktikovat některé lehčí scénky, aby zjistili, jaké hranice má submisiv.

Tradičním materiálem pro výrobu výcvikového obojku je kůže. Obojek nebývá zvlášť zdobený, může být červený nebo černý. Někteří dominanti nabídkou obojek z řetězu. Záleží jen na vkusu dominanta, i když někdy je třeba přihlédnou k „normálnímu“ životu submisiva, okolí, práci atd. Pokud submisiv přijme výcvikový obojek, zavazuje se k podstatnému prohloubení vztahu s dominantem, nejspíš včetně silných emocí, vzájemné vazby, závazků a odpovědnosti k partnerovi. Pokud dominant nabídne submisivovi výcvikový obojek, je to signál ostatním dominantům a submisivům, že to spolu myslí vážně, že aktivně pracují na prohloubení vztahu a uvažují o možném dlouhodobém výlučném vztahu. Cokoliv submisiv dělá poté, co přijal výcvikový obojek, nutně představuje míru jeho odhodlání a osobního odevzdání dominantovi.

Pokud se vztah dominanta a submisiva dostane do této fáze, většinou začnou s výcvikem a tréninkem. Budoucí podoba vztahu často závisí na tom, jak pevné základy v této fázi pár položí. Oba partneři si uvědomují, že se doplňují, že jsou spolu svázáni a že se budou snažit o to, aby to bylo i navenek patrné. Většinou se mezi dominantem a submisivem v této fázi vytvoří hluboké citové pouto. Začíná období, kdy vztah prochází obtížnou zkouškou – fyzickou, mentální i emoční.

Dominant a submisiv se mohou rozhodnout pro společnou domácnost. Hledání a nalézání prvků, z nichž se tvoří scénky, je tak většinou stále intenzivnější – prohloubí se důvěra mezi partnery, lépe se poznají. V této fázi je také nejvíc problémů s tím, jak si na druhého zvyknout. Prvotní okouzlení je pryč, partner se projevuje otevřeněji než dřív. Submisiv může cítit nutkání „bouřit se“ proti dominantovi, což je většinou způsobeno probuzením vnitřních konfliktů mezi skutečnou oddaností a submisivitou. Dominant může bojovat s pocity lítosti, příliš velké odpovědnosti a omezení vlastní svobody, zejména pokud jde o volné navazování kontaktů s ostatními. To vše je přirozeným důsledkem přechodu od volného vztahu k vzájemnému odevzdání. Oba partneři mají dost příležitostí vyzkoušet, jak vážně to s nimi partner myslí. Při navazování vztahu se nikdy nelze zcela zbavit strachu, nejistoty a pochyb. Není ale jiná cesta – pokud se dominant a submisiv chtějí dostat dál, k předání formálního, otrockého obojku.

Tři zde probírané typy obojků se většinou předávají v rámci formálního rituálu. Obojek na zváženou a Výcvikový obojek lze předat v soukromí, nebo ve společnosti několika přátel. Zúčastnění se většinou snaží, aby ceremoniál probíhal ve slavnostním duchu a partneři na něj měli krásné vzpomínky. Dominanti i submisivové často píší básně, které jeden druhému věnují a v průběhu rituálu přednesou.

FORMÁLNÍ, „OTROCKÝ“ OBOJEK

Jde o vyjádření nejvyššího stupně vzájemného odevzdání se partnerů. Jeho předání následuje po předání Obojku na zváženou a Výcvikového obojku. Všechny tři typy obojků si předávají lidé, kteří vážně uvažují o BDSM vztahu. Pokusy virtuálních postav, které chtějí tuto tradici napodobit, jsou jen pixelový prach, fantazie a iluze. Ti, kdo si obojky předávají virtuálně, mají podivnou tendenci objevovat se a mizet jako stíny v mlze. Chybí jim skutečnost, podstata, to, co je základem praktikování BDSM. To, že existují virtuální obojky, neznamená nic jiného, než že je co napodobovat. Pokud ale chcete znevažovat něco, co napodobujete, měli byste si uvědomit, že internet je jen nástroj, který vám zpřístupňuje jinak nedosažitelné části reality. Pokud se rozhodnete zůstat ve virtuálním světě, je to vaše volba . Neškodilo by ale trochu úcty k tomu, z čeho čerpáte.

Formální obojek nabízí dominant submisivovi, pokud chce zdůraznit to, co k sobě partneři cítí. Obojek představuje uznání za oddanost, hluboké city, starostlivost, vzájemnou úctu a čas, který si partneři věnovali. Je symbolem víry, že dominant a submisiv mají v životě podobné cíle, že spolu opravdu chtějí žít. Není málo párů, u nichž nabídka formálního obojku a nabídka sňatku přišly v jeden a ten samý den. V rámci komunity má formální obojek stejnou váhu jako snubní prsten. Pokud jej submisiv přijme, dává tím otevřeně a ze své vůle najevo, že je dominantovi naprosto oddán. Od okamžiku, kdy obojek přijme, až do smrti.Tradičním materiálem pro výrobu formálního otrockého obojku je černá kůže nebo kov zdobený mosazí, stříbrem apod. Tento obojek je vyroben pro submisiva, kterému je nabídnut. Pro něj a nikoho jiného. Rituál jeho předání je často podobný svatebnímu, se sliby, požehnáním kněze, zpěvem apod. Někdo napíše pro partnera báseň, slavnostní slib a veřejně jej přednese. Není neobvyklé, že je submisiv označen jako majetek dominanta, piercingem, brandingem, pořezáním, tetováním atd.Rituál předání formálního obojku je často pečlivě organizován jako veřejná scénka, kdy přítomní skutečně ocení, co se odehrává a mohou se sami zapojit a vyjádřit páru svou podporu. Rozhodnutí účastnit se rituálu předání formálního obojku většinou následuje poté, co oba partneři několik let hledali, v mnoha případech spolu několik let žili a přesvědčili se, že se rozhodli správně.

Dominant a submisiv mohou mít stejně silné pocity, cítit stejnou lásku, jako „normální“ pár v den sňatku. Důvěra, úcta a vzájemné odevzdání jsou pro D/s stejně důležité, jako pro vydařené manželství. Pokud vás pozvou na formální rituál předání obojku, je to jako by vás pozvali na svatbu. Je vhodné sehnat dárek, obléci se podle toho, jak je uvedeno na pozvánce a během slavnosti se k ostatním členům komunity chovat podle místních zvyků. Pokud vás pozvou partneři, které příliš neznáte, zůstaňte zdvořilí, slušní a uctiví. Nezapomeňte na to, že každá země a každý směr BDSM má jiná pravidla. Pokud se koná veřejná scénka, nezapomeňte na obecná pravidla chování při scénce, tj. podle toho, co se právě děje, ztišit hlas, nedotýkat se druhých, nerušit scénku komentováním a dotazy, obléci se do černé a po skončení scénky na sebe zbytečně neupozorňovat.

Nezapomeňte že submisiv může být v průběhu scénky ohrožen mnoha faktory. Stačí otevřít dveře nebo okno, a pokud bude mít poblíž těla otevřený oheň, může se plamen vychýlit, což může být velmi nebezpečné. Nepřecházejte zbytečně z místa na místo, neotvírejte dveře, okna, nezapínejte ventilátory, nepouštějte hudbu, nerozsvěcujte, nezhasínejte a nedělejte prostě nic podobného, pokud vás k tomu nevyzve sám dominant, pán domu nebo ten, kdo scénku připravoval. Pokud chcete dominanta oslovit, počkejte, až scénka skončí. Pokládá ze za slušnost dominantovi poblahopřát jako prvnímu a submisivovi jako druhému. Pokud si nejste jisti, zda můžete, zeptejte se dominanta, až mu budete přát, jestli se smíte s gratulací obrátit i na submisiva.

Pokud submisiv právě prožil scénku, branding, tetování či piercing, pravděpodobně bude v sub-stavu – buďte jemní, přátelští, nezlobte se na něj, pokud nereaguje, je zmatený či se vám zdá úplně mimo. Když na to přijde, může na tom být dominant podobně. Nezaškodí ho obejmout (samozřejmě že jsou mezi lidmi rozdíly!)

Po skončení rituálu může začít večírek, přítomní se mohou zapojit do scének. Pokud se chcete zúčastnit, nepijte alkohol. Poznámka na závěr: ze slavnosti může vznikat videozáznam nebo se může fotografovat. Pokud nechcete být zvěčněni, sedněte si do zadních řad. Fotografové se mohou snažit, abyste nebyli v záběru, ale pokud vám na tom skutečně záleží, chraňte si soukromí tím, že se posadíte hodně daleko od místa, kde scénka probíhá.

Zpět na hlavní stránku

Zpět na stránku, odkud jste přišli (např. sekce, seznam textů, obrázková mapa...) - alt+šipka vlevo v IE, klepnutí myší na šipku "Zpět" v adresním pruhu prohlížeče