Tomáš Kudrna, původní autor tohoto webu, dne 4. června 2016 tragicky zahynul při leteckém neštěstí.
Jeho web je zachováván v původním stavu coby historický dokument a na jeho památku.

Autor: (jade)

Překlad: (c)2000 Tom

Tato stránka (text původního článku nebo překlad cizojazyčného originálu pro stránku tom-bdsm.cz) je autorským dílem a její kopírování, s výjimkou kopírování pro osobní potřebu jednotlivců, je bez předchozího písemného souhlasu autora zakázáno. Toto NENÍ svolení s kopírováním na "osobní" nebo soukromé stránky.

Vstupní strana webu: tom-bdsm.cz. Přijďte zas! Dejte si záložku (v IE Ctrl+D)

Obřad nasazení obojku 2

Další články jiných autorů na stejné téma: Obřad nasazení obojku 1 a Obojky a tradice

D/S jako životní styl nezná významnější symbol, než obojek nošený submisivem, který „patří“ dominantovi. Symbol, který dává všem ostatním najevo, že si dominant a submisiv jsou oddáni, a že jeden patří druhému. Symbol, který je v podstatě tím, co pro „normální“ lidi snubní prsten.

Občas se mě někdo ptá, jak vypadá obřad nasazení obojku praktikovaný formálními školami D/s. Je mi jasné, že se od sebe obřady liší, ale rozhodně mají hodně společného. Popíšu část toho, co o nich vím, a část toho, jak vypadal ten náš.

Procesí

Submisiva přivádí trenér (člověk, který vyučuje submisivy chování a praktikám té které školy – pozn. překl.), mentor (dalo by se říct vzor, tj. člověk, který je víc než trenér, ale není Pánem submisiva) nebo jiný dominant. Submisiv nemluví, mluví za něj ten, kdo ho přivedl. Tato osoba představí ostatním přítomným submisivův charakter a jeho hluboký zájem o D/s. Pokud je dominant, který submisiva na slavnost přivedl, zároveň jeho trenérem, mentorem nebo ochráncem, musí jej na začátku slavnosti propustit ze své péče.

Submisiv (v celém textu píše jade o sobě, tj. o ženě) může být doprovázen jednou či dvěma „družičkami“, které stojí za ním a čekají s ním, až slavnost začne. Byla jsem na slavnosti, kde družičky ženě, čekající na příchod Pána a jeho družiny, zatím splétaly vlasy do copu, který jí uchytily k temeni hlavy.

Dominant přichází v doprovodu jednoho či dvou nejbližších přátel či osob, které mu pomáhaly připravit se na roli Pána (nebo Paní). Jeden z nich většinou nese obojek, kterým dominant spojí submisivův život se svým.

Oblečení

Submisiv

Submisiv je většinou v jednoduchém oděvu, ženy často ve splývavé říze, muži v podobně jednoduchém oblečení, nezdobených kalhotech, které připomínají pyžamo. Oblečení je jednoduché, přitom upravené a hezké. Zdůrazňuje podřízenou, služebnou roli submisiva. Oblečení nemá límec a odhaluje tak krk.

Submisiv může mít šperky kdekoliv na těle, s výjimkou hlavy a krku, tj. nemá náušnice nebo náhrdelník. Pokud nosí výcvikový obojek, nechá si ho, ale na začátku obřadu mu bude sejmut. Šperky na hlavě a krku by odváděly pozornost od obojku.

Pokud má žena dlouhé vlasy, měly by být staženy do copu a přichyceny k temeni hlavy. Pokud se to nepřežene, dají se do účesu zaplést květiny – musí ovšem dobře držet.

Dominant

Dominant se často oblékne do společenského až velmi formálního oděvu. Jsou situace, kdy se hodí oblečení z laku či kůže, ale pravidlem to není. Daleko častější je oblečení odpovídající vážnosti situace – oblečení v běžném životě vhodné pro lidi s určitým postavením nebo zázemím.

Oba

Každý člověk je jiný, pár by se měl obléci podle toho, jaké sklony má. Mějte na paměti, že se jedná o velmi významný den a oblečte se podle toho.

Doplňky

Submisiv

Nese většinou jen vodítko. Byla jsem svědkem toho, jak žena nesla jediný květ, který nabídla dominantovi a ten si jej dal do klopy. Pokud je submisiv muž, může nést malou kytici pro svou budoucí Paní.

Dominant

Dominant mívá jezdecký bičík nebo drezurní bič – symbol dominance ve vztahu.

Oba

Pokud partneři sepsali smlouvu, přináší každý svou část, která uvádí jeho povinnosti a odpovědnosti – zatím nepodepsanou. Dokumenty mohou nést členové doprovodu – použijí se až během obřadu.

Začátek obřadu

Poté, co se všichni přítomní sejdou a usadí, zazní zvon. Submisiv s doprovodem vystoupí před přítomné. Submisiv následuje trenéra nebo mentora. Pokud byl submisiv v péči jiného dominanta, např. ochránce, trenéra nebo mentora, seznámí tato osoba přítomné s povahou svého svěřence a propustí jej ze své péče. Pokud submisiv nosil výcvikový obojek, je mu sejmut a zároveň přestávají platit mezi nimi uzavřené smlouvy, které jsou proto opatřeny datem konání obřadu a podpisy obou stran, případně i svědků. Submisiv je prohlášen za volného a může o sobě sám rozhodovat. S doprovodem přejde na levou stranu místnosti před diváky.

Zvon zazní podruhé a dominant s doprovodem vystoupí na pravou stranu před diváky. I za dominanta mluví tím pověřená osoba, která seznámí přítomné s jeho povahou a činy. Pokud má dominant další submisivy, musí být přítomni a (sedět) v uctivé pozici na pravé straně místnosti.

Poté, co byli představeni submisiv i dominant, jde submisiv s vodítkem v ruce směrem k dominantovi a jeho doprovodu. Před každým z nich se na několik sekund zastaví, jako by se rozmýšlel. Dojde tak až na konec řady, pak se vrátí k tomu, kterého si vybral a obrátí se na něj například těmito slovy:

„Nabízím ti toto vodítko, kterým mě můžeš vést a doprovodit celým životem. Chci ti patřit a jít za tebou, kamkoli budeš chtít.“

Dominant převezme vodítko a přijme submisivovu nabídku například těmito slovy:

„Přijímám toto vodítko jako symbol toho, že se mi dáváš a na oplátku ti slibuji, že tě náležitě povedu v mých stopách. Ode dneška mi patříš a udělám vše, co bude v mých silách, abych tě na naší společné cestě chránil.“

Dominant pak submisiva vyzve, aby si před něj klekl a zdvihne obojek. Ptá se:

„Klekneš si přede mne a přijmeš tento symbol, který bude pro nás i pro ostatní znamenat, že mi patříš?“

Submisiv poklekne, hlavu drží zpříma, ale oči má sklopené k podlaze. Je to naposledy, co ho Pán „prosí“ aby poklekl.

„Klečím před tebou na znamení svého podřízení a přijímám tak symbol toho, že ti patřím. Budu jej s hrdostí nosit až do smrti, pane.“

Dominant nasadí submisivovi obojek a zapne jej.

„Od nynějška mi patříš.“

„Od nynějška ti patřím, Pane.“ Nebo Paní. Jde o první moment, kdy je dominant osloven Pane a je to velmi silný moment celého obřadu. (V češtině mi chybí rozlišení mezi anglickým Sir a Master. Sir má význam formálního, společenského oslovení, dalo by se psát „pane“, zatímco termín Master je výrazem hlubokého odevzdání submisiva dominantovi, dalo by se psát „Pane“ – pozn. překl.)

Dominant podá submisivovi svou část smlouvy a vezme si jeho. Oba chvíli čtou a pak podepíší. To, k čemu se právě zavázali, ještě zdůrazní slovy:

„Přijímám fakt, že mi chceš sloužit a přání, která jsi popsala ve smlouvě. Budu brát ohled na tvé pocity a potřeby. Budu dominantní, ale nebudu k tobě bezohledný. Patříš mi, stáváš se částí mého těla i duše. Postarám se o tvé štěstí, zdraví a pohodu, budu o tebe pečovat, protože jsi částí mě a mého osudu.“

„Přijímám podmínky své služby a přání, které jsi popsal ve smlouvě. Budu tě ctít a milovat tě, sloužit ti, jak nejlépe dovedu. Tvé vůli otevřu své srdce, duši a mysl, věřím, že tě vedou ty nejlepší úmysly. Poddávám se ti, je to dar, který dávám ze své vůle a nikdy jej nebudu považovat za břemeno, které musím nést. Stávám se tvou součástí, budu tě ctít, budu ctít to, že mi vládneš. Naše životy a osudy se navždy spojí.“

Dominant připne k obojku vodítko jako symbol svého závazku vést submisiva zbytkem života. Submisiv políbí dominantovi botu a zůstane k ní skloněn na znamení úcty a podřízení se. Počká, až mu dominant jemným tahem za vodítko „nařídí“, aby zvedl hlavu. (Tento akt ovládání symbolizuje novou roli Pána a moc, kterou má nad submisivem.) Pak dominant submisiva políbí a řekne mu, ať vstane. Několik úderů zvonu zdůrazní, že právě vzniklo trvalé pouto.

Partneři se obejmou, mohou si vyměnit dárky. Dominant může submisivovi věnovat něco, například šperk, co může submisiv nosit v situacích, kdy se nehodí nosit obojek. Submisiv většinou vybere prostě něco, co si přeje dominantovi věnovat. Pokud má dominant víc submisivů, je nový přírůstek nyní přestaven rodině.

Poté, co partneři oslaví nově vzniklý svazek s přáteli a rodinou, odvede si dominant submisiva do ústraní. Stráví nějaký čas spolu. Komunita přítomná obřadu slaví – oslava se může protáhnout a být poměrně bouřlivá.

Ti, kdo životní styl D/s skutečně respektují a váží si své lásky, neberou nasazení obojku na lehkou váhu. Nikdy nezapomenou, jak vážný symbol to je. Nerozhodují se zbrkle, nesundají si ho po týdnu nebo po čtrnácti dnech. Takových nasazení obojku vidíme online stovky denně – doufám, že to, co jsem popsala, zvážíte a dobře se rozmyslíte před tím, než se rozhodnete něčeho podobného se účastnit jen proto, že se to zdá být ta správná věc. Nasazení obojku by mělo pár svázat na celý život. Snažte se posílit, nikoliv znevážit, tradici která je v pozadí toho kovového nebo koženého pásku, dříve než jej nabídnete nebo přijmete.

Zpět na hlavní stránku

Zpět na stránku, odkud jste přišli (např. sekce, seznam textů, obrázková mapa...) - alt+šipka vlevo v IE, klepnutí myší na šipku "Zpět" v adresním pruhu prohlížeče