Tomáš Kudrna, původní autor tohoto webu, dne 4. června 2016 tragicky zahynul při leteckém neštěstí.
Jeho web je zachováván v původním stavu coby historický dokument a na jeho památku.

Autor: neznámý

Překlad: (c)2000 Tom

Tato stránka (text původního článku nebo překlad cizojazyčného originálu pro stránku tom-bdsm.cz) je autorským dílem a její kopírování, s výjimkou kopírování pro osobní potřebu jednotlivců, je bez předchozího písemného souhlasu autora zakázáno. Toto NENÍ svolení s kopírováním na "osobní" nebo soukromé stránky.

Vstupní strana webu: tom-bdsm.cz. Přijďte zas! Dejte si záložku (v IE Ctrl+D)


(aktualizace 28.09.2011: článek žije a pomáhá, viz:

Kdo chce číst text smlouvy bez úvodu, přeskočí přímo sem a vyhne se tak mým nudným kecům o pozadí celé záležitosti.

Na úvod poznámka překladatele: (2001) dlouho jsem byl proti překladu otrockých smluv do češtiny, protože pokud je neuzavřou lidé, kteří spolu chtějí žít do smrti, hrozí v případě rozchodu těžké citové poškození submisivního z partnerů (ačkoliv vím, že se naprosté většině čtenářů nezavděčím, musel jsem tuto větu napsat. Zejména poté, co se před více než rokem začaly objevovat inzeráty domin ve znění „Podmínkou přijetí vyplněný Dotazník BDSM zálib - to jsem taky něco přeložil a ono to začalo žít svým životem).

Otrocké smlouvy uzavírá i v Čechách překvapivě mnoho lidí. Samozřejmě se o tom nešíří - pokud jim vztah funguje, nemusí to vykřikovat do světa. Znění tohoto překladu je možná až příliš poplatné americkému právnímu myšlení. Jako první z veřejně známých osob však podobnou smlouvu uzavřel a tím tento druh smluv proslavil sám Leopold von Sacher-Masoch. Ten za svého života uzavřel dvě - první byla o něco stručnější a ne tak tvrdá, druhá dávala jeho Paní naprostou kontrolu nad jeho životem, včetně možnosti Masocha usmrtit.

Smlouvu lze na rozdíl od níže uvedeného příkladu, jehož překlad si vyžádal jeden človíček e-mailem, uzavřít i na určitou dobu. I když to z níže uvedeného překladu není příliš patrné, uvedená smlouva byla uzavřena mezi manželi (otrok na veřejnosti má svou Paní oslovovat společným příjmením). Smlouva může být mnohem stručnější (pro ty, kdo uzavírají svou první, kterou později rozšíří) nebo mnohem podrobnější (pro ty, kdo už vědí, co funguje a co ne).

Abych tento úvod příliš nenatahoval - jen málokdo je ochoten přistoupit na tak vážné zásahy do svého života. Tito lidé mezi námi ale žijí (vizPodřízení se: dá se to dělat celý život? neboD/s očekávání). Nelze popřít že drtivá většina zájemců o uzavření otrocké smlouvy jsou lidé toužící po okamžitém osobním prožitku a ne po celoživotní tvrdé práci na uspokojení Paní/Pána (text lze samozřejmě použít pro subinku). Pro ty platí spíš to, co se píše v článcích Ovládni mě, okamžitě! nebo SM humor.

Každá smlouva je totiž jen tak dobrá, jak ten, kdo ji podepsal.

Máte-li zájem o další překlady více ukázek podobných smluv, napište mi. (Kontakt je nahoře na úvodní stránce tohoto webu)

03.11.2000. Jak jsem předpokládal (za všechny maily děkuji, neberu je jako samozřejmost!), přišlo mi k tématu uzavírání partnerských/otrockých smluv pár dotazů - na všechny jsem odpověděl a s autorem nejobsáhlejšího jsem domluvil, že jeho mail a svou odpověď mohu zveřejnit, viz další článek.

A teď už původní text:

„Paní, svobodně a ze své vůle potvrzuji, že jsem Vašim otrokem, jehož jediným smyslem života je Vaše potěšení. Nemám jiná práva ani výsady, než která mi poskytnete. Neustále vás uctívám svou poslušností a tím, že vám sloužím.“

„Mé tělo i duše jsou Vaše a naložte s nimi jak uznáte za vhodné. Paní, uznávám, že mi nemusíte vysvětlovat své příkazy nebo tresty a metody výcviku, a přitom Vás vždy musím poslechnout a přijmout trest.“

"Vše, co mám, je od této chvíle majetkem mé Paní, která s ním naloží, jak uzná za vhodné. Slibuji, že Paní ve všem poslechnu, udělám cokoliv, co mi nařídí a podřídím se jakémukoli trestu, pro který se rozhodne.“

"Vzdávám se práv na vlastní myšlenky, péči o vlastní potřeby nebo pohodlí a snah o řízení vlastního osudu. Od nynějška budu nosit jen co mi Paní nařídí, a budu sloužit pouze Jí.

"Svou mzdu odevzdám Paní. Mohu utratit jen to, co mi povolí a za to, na co mi to povolí.“

"Vzhledem k tomu, že se tímto vzdávám práv na vlastní názory, touhy nebo potřeby, nemohu tuto smlouvy nikdy vypovědět - přeji si doživotní závazek stát se tím, co jakého mě Paní chce mít.“

"Potvrzuji, že otrokem a žiji jen abych sloužil své Paní a uctíval ji."

STÁLÉ PŘÍKAZY

Součástí výcviku otroka musí být stanovení jednoznačných pravidel, podle nichž má žít. Některá pravidla platí stále, některá jen v přítomnosti Paní nebo v prostředí, kde je SM scéna chápána a akceptována.

Čas Paní je vzácný a pokud se rozhodne strávit chvíli s otrokem, nemusí být dlouhá. To nemění nic na požadavku striktního dodržování pravidel otrokem. Výcvik může být tvrdý - je to nejrychlejší způsob, jak se dobrat požadovaných výsledků. Otrok bude výcvik přijímat s nadšením. Paní potvrdí, pokud je úkol splněn správně, a otrok za výcvik upřímně poděkuje. Paní se bude věnovat výcviku tak dlouho, jak je potřeba a jen v případě, že se otrok skutečně snaží a ne jen předstírá zájem. Pokud je otrok vycvičen k určitému úkolu a později, po výcviku, jej nezvládne, Paní předpokládá, že neposlechl, a potrestá jej.

Otrok se stává majetkem Paní a proto nesmí protestovat proti tomu, jak s ním Paní naloží.

Je poctou, pokud se Paní rozhodně se svému majetku věnovat - nezávisle na tom, jakou formou.

Otrok je povinen podřídit se každému pokynu své Paní, bez zdráhání a otázek.

Otrok smí promluvit jen se svolením Paní. Otrok nejprve požádá o dovolení promluvit, pokud se chce zeptat na podrobnosti něčeho, co mu Paní nařídila, nebo úkolů, které mu přidělila.

Otrok přenechává rozhodování o všech svých soukromých aktivitách své Paní.

Otrok bude vycvičen, aby zaujímal předepsanou polohu těla vstoje, vsedě, na toaletě, když své tělo nabízí Paní ke kontrole atd. a bude tyto polohy trénovat podle pokynů Paní.

Paní se může rozhodnout otroka po dlouhou dobu ignorovat. Otrok se nebude snažit ji kontaktovat, a to tak dlouho, dokud jej k tomu Paní nevyzve.

Otrok se zavazuje naprosto se podřídit pravidlům, která Paní později k této smlouvě doplní. Otrok uznává, že nikdo jiný než Paní nerozhoduje o tom, zda byla tato smlouva porušena. Paní rovněž sama rozhoduje o výši trestu. Trestem může být i propuštění ze služby.

NÁSLEDUJÍCÍ STÁLÉ PŘÍKAZY SE OTROK NAUČÍ ZPAMĚTI A NA PŘÍKAZ PANÍ JE PŘEDŘÍKÁ:

1. Otrok své Paní vždy projevuje nejvyšší úctu.

2. Otrok své Paní nikdy nelže.

3. Otrok močí vsedě. Je podřízen své Paní a nikdy nenapodobuje muže. Na toaletu si sedne, na jiných místech si dřepne. Pomůže mu to uvědomit si, co je. Otrok nepoužívá toaletní prkénko a vždy sedí na studeném okraji mísy. Prkénko je vyhrazeno pro Paní - otrok není hoden, aby používal věc, kterou použila Paní.

4. Otrok bude Paní oslovovat jako "Madam" nebo "Paní", pokud nedostane svolení, aby ji oslovoval jinak, a vždy se na ni bude obracet s úctou. Při formálním oslovování bude otrok o Paní mluvit jako o "Paní" nebo "Jí" a o sobě jako o "otrokovi" nebo "tom". Při méně formálním oslovování se bude otrok na Paní obracet "Madam" nebo "Vy" a o sobě bude uvažovat v termínech "já" nebo "mi". Při hovoru s ostatními bude otrok o Paní mluvit jako o "mé Paní" a o sobě v termínech "já" nebo "mi".

5. Otrok si musí vždy vyžádat svolení, pokud chce provést cokoliv, co Paní výslovně nenařídila. Žádost musí být zdůvodněna.

6. Otrok bude prostory patřící Paní používat s nejvyšší ohleduplností a každé místo, které mu Paní dovolí užívat, zanechá v čistém a upraveném stavu. Otrok přitom bez výslovného svolení Paní nesmí manipulovat s jejím majetkem.

7. Otrok bez výslovného pokynu Paní nebude nosit spodní prádlo. Je to zbytečný kus oděvu. Pokud musí otrok pracovat venku a něco na sobě mít, vezme si suspenzor.

8. Otrok se bez dovolení své Paní nedotkne svého penisu, varlat, řitního otvoru nebo bradavek. Slouží výhradně pro JEJÍ potěšení, ne potěšení otroka.

9. Otrok vůči Paní nebude mít žádné soukromí. Nic před Ní nezatají. Otrok je majetkem své Paní a ta má právo vědět o něm všechno.

10. Otrok bude spát u postele své Paní nebo v kleci, podle toho, co mu nařídí. V její posteli bude spát jen když mu to nařídí.

11. Když se vrátí domů, nebude používat nábytek. Bude podle pokynů klečet, ležet nebo sedět na podlaze.

12. Paní otroka vycvičí a ten se vždy vynasnaží splnit Její pokyny jak nejlépe dovede. Otrok se naučí znát každou potřebu a touhu své Paní.

13. Otrok nikdy svou Paní nezklame - přišel by krutý trest.

14. Otrok se vždy snaží rozšiřovat své možnosti aby Paní mohla být na svůj majetek hrdá.

15. Otrok se dobrovolně podřídí trestu. Trest je nástrojem, který otrokovi připomíná, že jeho rolí je sloužit.

18. Otrok své Paní nabídne vše, co může nabídnout, kdykoli o to Paní projeví zájem. Nezáleží na tom, jak chce Paní otroka využít, ale jen na tom, že to chce.

19. Paní otroka často využije způsobem, který mu způsobí velkou bolest. Otrok se naučí tuto bolest přijímat a těšit se z faktu, že to pro Paní může udělat, i pokud to znamená skutečné útrapy.

20. Otrok bude vždy nosit to, co Paní pro danou příležitost považuje za vhodné. Může se jednat o pouhý suspenzor a obojek, a to i na veřejnosti. To, že to otroka zahanbuje, není důležité. V domě své Paní nebo pokud je Paní u něj doma, bude otrok chodit vždy nahý.

21. Otrok si oholí veškeré ochlupení tak, jak mu to Paní nařídí nebo jak ho sama oholí. O oblékání otroka rozhoduje Paní.

22. Veškeré pokyny může Paní slovně změnit dle vlastního uvážení a kdykoli může vydat jakékoliv dodatečné pokyny.

23. Otrok se myšlenkami zaměří jen na službu Paní a vždy bude dávat najevo, že je připraven jí posloužit.

24. Pokud se otrok s Paní setká v jedné místnosti, okamžitě si klekne a políbí ji nohu, pokud to je možné nebo pokud to předchozí pokyn nezakazuje. Pokud je klitoris Paní přístupný, otrok jej vezme do úst a zůstane tak, dokud mu Paní nenařídí něco jiného.

25. Paní může otrokovi povolit ve své přítomnosti „volno“, kdy se může otevřeně a volně projevovat. Během „volna“ není otrok trestán. Rozumí se ovšem, že otrok se na Paní stále bude obracet s úctou a že a porušení tohoto pravidla trestán bude.

PORUŠENÍ SMLOUVY

Otrok bude trestán za porušení znění i ducha této smlouvy. O formě a tvrdosti trestu rozhoduje Paní, která též otrokovi dá najevo, že je trestán. Otrok se trestu dobrovolně podřídí a uvítá tuto možnost jak prohloubit svou službu Paní.

REŽIMY CHOVÁNÍ

Otrok se bude chovat v souladu s pravidly tří níže popsaných režimů chování. Paní může otrokovi sdělit, jak se má chovat, tím, že vysloví název příslušného režimu. Režim se může podle okolností kdykoli změnit a otrok si musí být stále vědom potřeb své Paní. Paní může zavést systém nehlasových povelů nebo jiných nerušivých signálů, podle nichž se otrok dozví, jak se má chovat.

Soukromý režim

V soukromém režimu je otrok vázán jen pravidla uvedenými ve smlouvě a jeho chování není jinak omezeno, kromě dodržování pokynů Paní. Tento režim je běžně (ale ne vždy) využíván v soukromí nebo v přítomnosti osob, které vědí.

Přátelský režim

Přátelský režim je využíván na místech, kde okolí rozumí oblečení, chování a interakce Paní s otrokem a podstatě jejich vztahu a kde nehrozí negativní reakce ze strany náhodných přihlížejících.

Chování otroka v přátelském režimu se řídí následujícími dodatečnými pravidly.

Na místě

Otrok se drží u Paní, pokud mu není výslovně nařízeno něco jiného. Pokud Paní stojí, drží se otrok napravo od ní a půl kroku za ní.

V pohybu

Pokud se Paní pohne z místa, otrok se drží napravo od ní a mírně za ní tak, aby ho stále měla ve svém periferním zorném poli. Otrok v žádném případě Paní nepředejde, s výjimkou otevření dveří nebo podobných služeb, které Paní vyžaduje.

Výška

Oči otroka budou vždy pod očima Paní. Pokud Paní změní polohu tak, že se očima dostane níž než otrok, otrok se okamžitě přizpůsobí aby se opět dostal níž. Obecná pravidla se tímto rozšiřují na všechen nábytek, ne jen nábytek v soukromých prostorách Paní - otrok nebude sedět vedle Paní, ale klekne si nebo se jinak postará o to, aby byl očima stále pod očima Paní, pokud mu nebude výslovně nařízeno něco jiného.

Styk s ostatními

Otrok nemluví jako první, pokud mu to Paní nenařídí. Otrok se ke všem lidem bude chovat s úctou a podřízeností, nezávisle na tom, jak se chovají nebo jak vypadají. Paní může otrokovi udělit „volno“. V tomto režimu může otrok volně komunikovat s okolím, musí však udržovat častý oční kontakt s Paní, a být připraven kdykoli přejít do jiného režimu.

Veřejný režim

Veřejný režim se využívá ve všech situacích, kde by okolí nechápalo nebo nepřijalo specifika vztahu Paní a otroka. Následující pravidla je proto nutno chápat jako zásady zvyšující bezpečnost obou, než jako změnu podstaty jejich vztahu.

Ve veřejném režimu se chování otroka přizpůsobí následujícím konkrétním požadavkům:

Obecné chování

Otrok se chová tak, aby na Paní a na sebe nepřivolal pozornost.

Pozastavení platnosti některých pravidel

Ve veřejném režimu je dočasně pozastavena platnost obecných pravidel, která otrokovi zakazují používat oblečení a nábytek

Stání na místě, pohyb

Pravidla pro přátelský režim platí i zde, ovšem otrok se musí chovat tak, aby jejich dodržování nebylo nápadné. V těchto situacích je vyžadováno hladké a relativně uvolněné (stále však přesné!) dodržování stanovených pravidel, ne křečovitá snaha.

Styk s ostatními

Otrok nemluví jako první, pokud mu to Paní nenařídí. Pokud otroka někdo osloví, otrok bude reagovat zdvořile a do hovoru se zapojí v nejmenší nutné míře. Otrok si uvědomí, že je na veřejnosti a proto se bude označovat vlastním jménem a chovat se tak, aby nepřivolal pozornost ke skutečné podstatě vztahu Paní a otroka.

POSTOJE A ZNAKY

Otrok bude vždy dávat najevo následující povolené postoje otroka:

€Pokoření €Podřízení €Poslušnost €Ochota poslouchat
€Rychlé plnění příkazů €Dokonalost plnění příkazů
€Úspěšné plnění příkazů €Servilnost €Otrocká věrnost
€Otrocká oddanost €Vděk vůči Paní €Láska k Paní€Zbožňování Paní

1. Otrok okamžitě, s nadšením a bez otázek splní všechny příkazy, bez výjimky.

2. Otrok dokonale splní všechny příkazy v souladu se jejich zněním a duchem.

3. Otrok má přísně zakázáno dělat při plnění příkazů své Paní chyby.

4. Otrok musí všechny příkazy dokonale splnit ve vyhrazeném čase.

5. Otrok své Paní bude projevovat nejvyšší vděk za privilegium plnit Její příkazy a formálně Jí poděkuje, kdykoliv mu to bude dovoleno.

6. Otrok NIKDY, z žádného důvodu ani za žádných okolností, nezpochybní příkaz své Paní, nebude si stěžovat a neodmítne jeho splnění.

7. Otrok Paní okamžitě ohlásí splnění příkazu, s výjimkou případů, kdy by ji to obtěžovalo.

8. Otrok po splnění příkazu a ohlášení splnění poníženě a v tichosti vyčká dalších pokynů své Paní.

9. Otrok bude vždy připraven nechat splnění příkazů zkontrolovat.

10. Nesplnění příkazu je vážný prohřešek, za který může následovat trest.

DESET ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL

1. Otrok nikdy nemluví jako první a pokud mluví, každá věta začíná „Paní...“.

2. Otrok se podřídí každému příkazu, nevyptává se. Pokud ano, následuje trest.

3. Otrok v přítomnosti své Paní nesedí. Může stát, klečet nebo ležet, ale sedět jen pokud mu to je dovoleno.

4. Otrok nenosí spodní prádlo. Jde-li ven, od pasu nahoru nenosí nic než kůži (pokud si ji zasloužil) a od pasu dolů nic než řetězy.

5. Otrok může dostat pokyn, aby se dokonale oholil a na penisu měl stále kroužek.

6. Výcvik vyměšování začíná tím, že se otrok musí pokaždé dovolit, než jde na toaletu - a málokdy tam jde sám.

7. Otrok je majetkem Paní a nemá proto povoleno se bez Jejího svolení dotýkat určitých částí svého těla.

8. Veškerý bývalý majetek otroka je majetkem Paní. Otrokovi nic nepatří.

9. Otrok žije podle pokynů - všechno osobní - např. pití, kouření, jídlo, spánek, cvičení a sex - je pod naprostou kontrolou Paní.

10. Otrok se zpaměti naučí krédo, které bude schopen kdykoli přednést - bez chyby!

KRÉDO OTROKA

"Jsem otrok dobrý jen k lízání píčy a k nakopání do zadku, jehož jediným smyslem života je potěšení Paní. Nemám práva, nemám výsady a není nutno na mě brát ohled. Žiji jen pro svou Paní. Patřím Jí a může si se mnou dělat co chce. Existuji jen abych sloužil. "

Číslo nebo jméno otroka (udělí Paní při příjmu)

PODPIS

Podpisem na následujícím řádku otrok potvrzuje, že si smlouvu přečetl, porozuměl jí a zavazuje se řídit se pravidly v ní uvedenými.

------------------------------------------------------------------------

Datum:

Zpět na hlavní stránku

Zpět na stránku, odkud jste přišli (např. sekce, seznam textů, obrázková mapa...) - alt+šipka vlevo v IE, klepnutí myší na šipku "Zpět" v adresním pruhu prohlížeče